Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Chcete sa chrániť pred nežiadúcimi reakciami po pichnutí injekcie počas alergénovej imunoterapie?

Zatajením alebo neinformovanosťou lekára môžete ohroziť svoje vlastné zdravie. Desať zásad  Vám bude pomôckou,  ako tomu môžete predísť.

1.Pred podaním injekcie uvediem vždy pravdivo všetky informácie o svojom zdravotnom stave.
2.Nezatajím infekciu, zvýšenú teplotu, únavu, slabosť, nevyspatosť, nadmerný stres.
3.Uvediem pravdivé informácie o reakcii na poslednú injekciu.
4.Pred podaním injekcie (24 hodín)  som nekonzumoval väčšie množstvo alkoholu.
5.Neužívam žiadne drogy (vdychovaním, inhaláciou, ústami, injekčne) a nie som závislý na psychotropných látkach.
6.Užil som tabletu proti alergii pred viac ako 1 hodinou pred podaním injekcie.
7.Nepodával som žiadne lieky bez vedomia lekára.
8.V deň podania injekcie neplánujem nadmernú fyzickú aktivitu.
9.Skrátením času pod 30 minút v čakárni a skorým odchodom z čakárne  po pichnutej injekcii sa vystavujem riziku rozbehnutia alergickej reakcie už mimo areál zdravotníckeho zariadenia, kde mi mohla byť byť poskytnutá lekárska pomoc.
10.V mieste vpichu večer sa môže dať studený obklad. Môže sa podať aj tabletka proti alergii večer alebo druhý deň ráno.