Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Alergénová imunoterapia injekčnou formou prípravkom Alutard a Phostal

Všetky podrobnosti liečby sa odporúča vopred prekonzultovať s lekárom.

Injekcie dávame podľa harmonogramu, ktorý určí lekár, v čase ambulantných hodín.

Na injekcie sa nemusíte objednávať.

Injekcie dávame počas celej ambulantnej doby, poslednú injekciu dávame minimálne 30 minút pred skončením ambulantných hodín.

Po každej injekcii musí pacient zostať 30 minút v čakárni ambulancie a každú zmenu svojho zdravotného stavu ohlásiť zdravotnej sestre.

Pacient pri nasledujúcej návšteve informuje o všetkých reakciách, ktoré nastali v priebehu 24 hodín po podaní predchádzajúcej injekcii. Pacient informuje o všetkých zmenách vo svojom zdravotnom stave od poslednej injekcie.

Počas aplikácie injekcie a 30 minút po nej nežujte žuvačku a nekonzumujte žiadne jedlo !

Ak máte v termíne, keď máte prísť na injekciu teplotu, alebo iné zdravotné problémy, telefonicky konzultujte s lekárom, či môžete injekciu dostať alebo si dohodnete náhradný termín.

Ráno užite 1 tabletu svojho zvyčajného protialergického lieku a 1 tabletu si prineste so sebou. Ak máte predpísaný (pacienti s astmou) prineste si aj úľavový spray na dýchanie (Ventolin...)

V deň podanie injekcie si neplánujte väčšie fyzické zaťaženie.

V deň podania injekcie sa zdržte konzumácie alkoholických nápojov a nekonzultovaných liekov.

Pacientom v sprievode detí injekcie neaplikujeme! V prípade reakcie po injekcie nemáme zabezpečený dozor pre malé deti.

Interval injekcií pri úvodnej liečbe je 1 týždeň. Uprednostnite 1 deň v týždni, kedy budete na injekcie pravidelne chodiť. Rozdiel sa toleruje +1/-1 deň. Po dosiahnutí najvyššej dávky (cca po 16týždňoch) udržiavacia liečba je zvyčajne v 4 týždňovom intervale. Tolruje sa rozdiel+1/-1 týždeň. Ak interval presahuje dobu 8 týždňov je potrebné sa vrátiť niekoľko krokov späť k nízkej dávke alebo sa liečba musí ukončiť. Dodržujte interval odporúčaný pre Váš typ vakcíny!

U detí do 18 rokov vakcínu je možné podať  len v sprievode rodiča.

Na našej stránke www.ciaa.sk, v časti "objednanie termínu" si pacient po príhlásení klikne na "recept" a svoju objednávku potvrdí v dni, kedy plánuje navštíviť našu ambulanciu. Miesto názvu lieku vpíše injekcia.