Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Alergénová imunoterapia vakcínou Pollinex Rye

Na základe lekárskeho vyšetrenia  Vám bola odporúčaná  alergénová imunoterapia (v minulosti tiež nazývaná hyposenzibilizácia) prípravkom Pollinex Rye. Je to zmes peľu tráv. Táto liečba trvá spravidla 3 - 6 rokov, pokiaľ lekár neurčí inak. Predstavuje injekčné podanie alergénu s cieľom znížiť  reakciu organizmu voči vonkajšiemu alergénu z prostredia, tým zmierniť klinické príznaky alergie a znížiť spotrebu sezónnych liekov.

Indikácia pre podanie vakcíny:

-dôkaz alergénu peľu tráv ako hlavného alergénu
-maximum klinických príznakov v období  máj a jún
-neprítomnosť iného chronického ochorenia, ktoré je v kontraindikácii s touto liečbou
-podpísaný informovaný súhlas s liečbou

Rozpis dlhodobého sledovania pacienta liečeného peľovou vakcínou Pollinex Rye:

1.vyšetrenie pred začiatkom imunoterapie každoročne v jesennom termíne, podpísanie informovaného súhlasu
2.kožné testy  sa robia pred začiatkom liečby, po 3 rokoch liečby, po 5 rokoch liečby
3.pacient prináša výsledok preventívnej prehliadky od praktického lekára 1x za 2 roky
4.podávanie injekcií Pollinex
5.plán sezónnej liečby a predpis liekov na sezónu, správa prakt. lekárovi
6.akútne vyšetrenie v sezóne pri nedostatočnej sezónnej  liečbe

Je možnosť objednania nadštandardných služieb (viď cenník) s predvolaním na predsezónne vyšetrenie, upozornenie na termíny injekcií a vyšetrení SMS správou alebo mailom, celoročný predpis chýbajúcich liekov, prevenciu v predpísanom rozsahu 1x za 2 roky v našej ambulancii. Akútne vyšetrenia sú možné prednostne, aj mimo ordinačných hodín s poplatkom.

Rozpis injekcií Pollinex Rye (zmes 12 druhov tráv a raže) pre 2015:

Injekcia  Dátum Najbližší termín
1. injekcia 16. - 17.02. o 7 - 10 dní
2. injekcia 26. - 27.02. o 10 - 14 dní
3. injekcia 12. - 13.03. o 21 - 28 dní 
4. injekcia 09. - 10.04. tel. objednanie / www

Posledná injekcia je podaná pacientovi asi 1 mesiac pred nástupom klinických príznakov. Pacient sa ohlási na poslednú injekciu telefonicky alebo sa prihlási na stránke www.mojlekar.eu v dni, svoju objednávku urobí v okne – objednávka receptov niekoľko dní  vopred.

Predpokladané vegetačné obdobie tráv je od polovice mája do konca júna. Predpokladané maximum je na konci mája.

Sledujte peľové správy na internete www.alergia.sk.

Počas podávania vakcíny  je potrebné dodržiavať niektoré zásady: 

1.dodržiavať časový harmonogram injekcií. Omeškanie 1 - 2 dni nie je rozhodujúce, ale je potrebné si túto zmenu dohodnúť vopred.
2.injekcie sa podávajú v čase ambulantných hodín (posledný pacient 30 min. pred koncom ambulantných hodín) bez objednania. V označených dňoch podanie injekcie je bez časových strát, v iných dňoch je nutné čakať v poradí .
3.na každú injekciu prichádza pacient zdravý, bez zvýšenej teploty (bez pocitu choroby), bez prejavov čerstvého  oparu (herpesu), bez podávaných antibiotík. V prípade ochorenia sa o ďalšom postupe dohodne telefonicky.
4.každá injekcia predstavuje injekčné podanie alergénu (peľu), ktorý je zodpovedný za prejavy alergickej nádchy alebo bronchiálnej astmy a preto po každej injekcii sa môže  vyskytnúť nepriaznivá reakcia v podobe  kýchania, nádchy, slzenia očí alebo prejavov astmy. Tieto reakcie po injekcii sú v prvých 20 – 30 minútach najintenzívnejšie, preto je v záujme pacienta  počkať v čakárni 30 minút po injekcii. Z tých istých dôvodov počas podávania injekcie , ani počas nasledujúcich 30 minút nie je vhodné mať v ústach cukríky, žuvačky. Vo výnimočných prípadoch sa môže objaviť celková alergická reakcia (anafylaktický šok).
5.v deň podania injekcie pacient si ráno podá 1 tbl. svojho protialergického lieku (Claritine, Loratadin, Flonidan, Aerius, Zyrtec, Zodac, Cetirizin, Cezera, Zenaro, Xyzal, Telfast, Rupafin...) a taktiež 1 tbl. tohto lieku má so sebou ako pohotovostný liek.  Ak sa jedná o pacienta s prieduškovou astmou, tak má so sebou svoj  spray na rýchlu úľavu (Ventolin, Berotec, Berodual, Ecosal...).  V deň podania injekcie neplánujte väčšiu fyzickú aktivitu ani väčší športový výkon. V deň injekcie sa vyvarujte konzumácii alkoholu a podávaniu iných nepravidelných liekov bez konzultácie.
6.pri každej nasledujúcej injekcii pacient informuje o  reakcii  po predchádzajúcej injekcii, (potrebné je veľkosť reakcie zmerať v cm).
7.Pacient neprichádza do ambulancie s dieťaťom mladším ako 15 r.
8.Po prevzatí lieku z lekárne pacient uloží liek až do podania prvej injekcie do chladničky. Pacient si podrobne prečíta príbalový leták lieku. Pacient skontroluje správnosť prevzatej vakcíny. Uistí sa, že má vakcínu stromov určenú ako úvodnú sériu liečbu. V balení sa nachádzajú 3 farebne odlišné injekcie s číslom 1, 2, 3.

Horeuvedené informácie a rady platia pre pacientov našej ambulancie. Zvyklosti v iných ambulanciách môžu byť odlišné!!!