Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

 

Alergénová imunoterapia sublinguálnou vakcínou Staloral 300

Alergénová imunoterapia je liečebný postup, kedy sa pacientovi aplikuje dlhodobo presne definovaná dávka jeho alergénu. Cieľom liečby je zníženie reakcie organizmu pri kontakte s alergénom, zníženie spotreby liekov, zmiernenie príznakov ochorenia.

Liek (alergénová vakcína) je vždy pripravený individuálne podľa výsledku kožných testov, klinických príznakov, prípadne laboratórneho vyšetrenia. Liek je vhodný u pacientov od asi 5-teho roku života. U pacientov po 50-tom roku života je liečba  obmedzená inými pridruženými ochoreniami a liekmi. Vhodný je začiatok do 5 rokov od prvých klinických príznakov alergie a pokiaľ je senzibilizácia pacienta len jedným alergénom.

Aplikačná forma vakcíny je subliguálne – čiže na sliznicu ústnej dutiny pod jazyk.

Základná indikácia liečby:

1. potvrdenie alergénu
2. neprítomnosť iného chronického ochorenia, ktoré je v kontraindikácii s liečbou
3. podpísaný informovaný súhlas pacienta

Vakcína Staloral 300 je pokračovateľom svojho úspešného predchodcu Staloral 100. V tomto lieku sa dosiahne vyššia dávka alergénu a tým  zvýšenie účinku vakcíny. Štúdiami sa potvrdila bezpečnosť tejto vyššej dávky.

Každému pacientovi je zvolená vakcína individuálne. Terapeutický postup je podrobne vysvetlený v ambulancii. Odporúča sa prečítať si všetky informačné brožúry, dané pacientovi v ambulancii, ako aj príbalový leták k lieku.

Liek sa podáva  ráno  pred jedlom nalačno, aplikuje sa predpísaný počet dávok na sliznicu pod jazykom. Ponecháva sa vstrebávať 2 minúty, potom  sa prehltne. Nezapíjať!!! Lieky sa ponechávajú v chladničke, prevoz lieku je možný len v termotaške. K raňajkám sa u citlivých pacientov neodporúčajú čerstvé surové šťavy, orechy a surové ovocie.Interval medzi podaním vakcíny a jedlom musí byť aspoň 10 minút.

Každá liekovka sa pripraví na podanie rovnakým spôsobom: odstránia sa všetky zátky a nasadí sa priložená pumpička. Odstráni sa oranžový krúžok. Pumpička sa niekoľkokrát stlačí, kým nevyjde prvá dávka. Liek je tak pripravený k aplikácii.

Od roku 2017 je nová dávkovacia pumpa a mení sa počet dávok  na polovicu !!!

Iniciálna  liečba:

Z modrej liekovky každý deň  sa aplikuje  dávka, začína sa od 1 dávky a každý deň sa pridáva 1 dávka, maximálne však  do 5 dávok 

5 dávok (5 stlačení pumpou) opakovať denne až do minutia lieku

Nasledujúci deň sa pokračuje fialovou liekovkou, začína sa  od 1 dávky  akaždý deň sa pridáva 1 dávka, maximálne do 5 dávok

Udržiavacia liečba sa podáva 5x do týždňa 5 dávok  (25 dávok za týždeň). Liekovka  postačí na 2 týždne liečby. Za 1 rok sa musí pri správnom dávkovaní a predpísanom režime spotrebovať 6-8 balení lieku . Píšte si dátum prvej aplikácie na obal pre Vašu kontrolu. Po prevzatí vakcíny v lekármi skontroluje pacient etiketu lieku, kde je uvedené jeho meno, rodné číslo a meno lekára. Uistí sa, že v krabičke sú 2 fľašky s fialovým vrchnákom a fľašky sú neporušené. U peľovej alergie sa  liečba bude končiť počas peľového obdobia. 

 

Nová objednávka:

Dodávky pre rok 2017 sú  6-8 týždňov.  Pri novej objednávke musí doma ostať rezerva 4 fľašiek, aby nebola prerušená kontinuita liečby. Je potrebné mať tak naplánovanú kontrolu v ambulancii alebo kontaktujte zdravotnú sestru pre predpis novej dávky.

Telefonická objednávka: 02/64 77 43 16 v ordinačných hodinách na recepcii , e-mailová objednávka: info(zavinac)ciaa.sk. 

Prerušenie liečby: 

Vždy pri horúčnatom ochorení, hnačkách, po vytrhnutí zuba či zápaloch v ústnej dutine sa prerušuje liečba na dobu potrebnú (najviac 7 dní).Po odliečení sa pacient vráti o krok späť pri úvodnej liečbe, pri udržiavacej liečbe pokračuje bez zmien. Pri prerušení nad 3 týždne pacient kontaktuje lekára. Bežná bolesť, či škrabanie  hrdla nie je dôvodom pre prerušenie liečby.

Porušenie liečebného režimu, nekonzultované zníženie dávky, nízka spotreba lieku  môže viesť k zhoršeniu príznakov alergického ochorenia a zníženiu konečného liečebného efektu.

Ak v priebehu liečby sa u pacienta zistí akékoľvek iné ochorenia, pacient je povinný informovať lekára o liečbe alergénovou vakcínou, ako aj musí konzultovať vhodnosť pokračovania liečby u svojho alergológa, hlavne ak sa jedná o závažné ochorenia, napr. cukrovka, onkologické ochorenie, vysoký tlak... Pacient musí konzultovať každé očkovanie. O vhodnosti podávania vakcíny počas tehotenstva sa každá pacientka informuje v najkratšom termíne.

Liek sa aplikuje počas 6 mesiacov roka, zvyčajne sa ukončuje liečba tesne pred alebo krátko po začiatku vegetačného obdobia. Vo vegetačnom období, počas zhoršenia alergického ochorenia sa pridáva liečba antihistaminikami, očnými a nosovými kvapkami.

Postup iného alergológa, ako aj schéma liečby môže byť odlišná. Tieto informácie preto sú určené len pacientom našej ambulancie. Naša schéma liečby vychádza z podrobných informácii výrobcu a z vlastných klinických skúseností !!!