Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

C: Zoznam výkonov, služieb a materiálu v odbore klinická imunológia, alergológia a pneumológia pre samoplatcov.

Samoplatcom sa rozumie každý pacient zo zahraničia, ktorý nemá hradené zdravotné poistenie v SR a každý pacient, ktorý je občanom SR a nemá uhradené zdravotné poistenie (neplatič) alebo sa jedná o vyšetrenie na vlastnú žiadosť.

1.Prvé klinické alergo-imunologické vyšetrenie
35,0 €
2.Kontrolné klinické vyšetrenie
20,0 €
3.Kožné testy
40,0 €
4. Spirometria
15,0 €
5. Bronchodilatačný test
10,0 €
6. Ponámahový test
20,0 €
7. Epikutánne testy
40,0 €
8. Odber krvi
15,0 €
9. Výtery z tonzíl a nosa
  4,0 €
10.Aplikácia subkutánnej , intramuskuskulárnej injekcie
  7,0 €
11. Aplikácia i.v. injekcie
12,0 €
12. Infúzia
20,0 €
13.Inhalácia bronchodilatačných liekov (cena za lieku)
  8,0 €
14 Inhalácia kyslíka 1 hodinu
10,0 €

Ostatné vyšetrenia a služby podľa zoznamu v skupine B (cena za výkony, služby bez úhrady zdravotnou poisťovńou)

UPOZORNENIE:
Prípadné ordinované laboratórne vyšetrenia, výtery, Rtg vyšetrenie, USG vyšetrenie hradí samoplatca v plnej výške podľa cenníka platného pre príslušné laboratórium priamo v odberovom centre laboratória, vzorka bude vyšetrená až po jej úhrade alebo na príslušnom oddelení.
Všetky predpísané lieky na lekársky predpis sú v plenj úhrade pacientom a nie je nárok ani na čiastočnú úhradu ceny lieku.