Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Alergia na uštipnutie hmyzom

Hmyz tvorí mnohopočetné triedu článkonožcov. V našich podmienkach  sa alergické reakcie vyskytujú najčastejšie po bodnutí žihadlom  hmyzom z radu blankokrídlovcov, predovšetkým  troch čeladí : Vespidae (osy a sršne), Apidae ( včely a čmele) a Formicidae (mravce). Za reakciu je zodpovedný jed zo žihadla( v oblasti zadočku hmyzu).

K cicavému hmyzu, po ktorom sa môžu v yskytnúť nepríjemné reakcie patria komáre,ovady, či mušky z radu dvojkrídlovcov. Alergické reakcie po uhryznutí / uštipnutí cicavým hmyzom ( komár, ovad, muška ) sú pomerne vzácne a majú prevažne lokálny charakter. Za reakciu sú zodpovedné sliny z hryzavých  ústnych orgánov, ktoré obsahujú kyselinu mravčiu. Po uštipnutí kliešťom sú alergické reakcie veľmi vzácne. Taktiež v Strednej Európe nebola zaznamenaná  celková alergia po uštipnutí mravcom. Tieto reakcie majú prevažne charakter imunologickej obrannej reakcie na vniknutie cudzorodej bielkoviny. Do organizmu sa dostáva jed aj s enzýmovými účinkami.

Alergická reakcia vzniká v dôsledku predchádzajúceho kontaktu s alergénom (prvé bodnutie). V organizme sa vytvoria špecifické IgE protilátky, ktoré sú prítomné  v krvi pacienta (vieme ich laboratórne určiť a zmerať ich množstvo) a túto fázu nazývamie senzibilizáciou. Až  po opakovanom bodnutí sú  tieto špecifické protilátky príčinou samotnej alergickej reakcie. Najväčšie riziko je druhé bodnutie v krátkom intervale (napr. po 1 mesiaci), bodnutie s odstupom veľa rokov nemusí mať za následok ťažkú reakciu. Toto tvrdenie však nemá všeobecnú platnosť, nemôžeme sa ho držať a vždy sú  možné výnimky. Za alergiu je zodpovedný celý rad proteínov, voči ktorým sa v organizme vytvárajú špecifické IgE protilátky. Alergény jedu blanokrídleho hmyzu často vykazujú skríženú reaktivitu a to môže byť v niektorých prípadoch príčinou neočakávanej reakcie u už senzibilizovaného pacienta.

Na následky bodnutia hmyzom zomiera ročne asi 0,09 - 0,45 ľudí z 1milióna obyvateľov, teda asi 1 človek v SR.

Rad blanokrídlovce, opis hmyzu

Majú 2 páry blanitých krídel, ústne ústroje sú hryzavé. Ich larvy sa živia  škodlivým hmyzom, preto ich môžeme považovať za užitočný hmyz. Vyvíjajú sa premenou dokonalou, od vajíčka cez larvu, kuklu, z ktorej sa vyvinie dospelý jedinec.Telo dospelého jedinca sa skladá z hlavy, hrude a bruška. Majú 2 páry blanitých krídel a 3 páry nôh. 

Osy patria do čelade Vespidae, tvoria skupinu hmyzu Vespula – osa, Polistes-osík, Vespa-sršeň. Majú hladké rovné žihadlo, ktoré im umožňuje opakované bodnutie. Poznáme viac ako 10 000 druhov ôs.

osa obyčajná Osa obyčajná  (Vespula vulgaris) - dorastá do veľkosti 15 mm. Dospelé osy sa živia nektárom a sladkým ovocím.Larvy sa živia hmyzom, muchami a inými  larvami, ktoré do do hniezda nosia robotnice. Hniezda si robí v zemi, hniezdo stavia samička a je veľké niekedy aj 30 cm. Osy žijú v kolóniach a každý rok začínajú odznovu. Na jeseň sa v  bunkách narodia robotníčky, z ktorých sa vyvinú královné a samčeky.Opúšťajú kolóniu a po spárení si nájdu miesto na prezimovanie. Na jar královné založia novú kolóniu.
osa útočná Osa útočná (Vespula germanica) - tvorí veľké rodiny s počtom 3 - 5 000 jedincov. Hniezdo si robí v podzemných dutinách. Veľkosť robotnice je 16 - 20 mm. Okraj očí má žltý a na žltom štíte hlavy má 1 - 3 čierne bodky.
sršeň Sršeň (Vespa) - niektoré sršne dosahujú veľkosť až 45 mm. Sú útočné  a radia sa medzi dravce. Lovia hmyz, zbierajú ovocie alebo med z včelích hniezd. Varovné vzučanie používa, ak sa človek priblíži na 50 cm. Útočným sa stáva a reaguje podráždene pri otrasoch v okolí svojho hniezda, pri manipulácii okolo otvora v  hniezde a pri prehradení príletovej dráhy. Hniezdo robí královná zo zmesi slín a dreva a má papierový vzhľad. Ak sadne na človeka, len ho skúma, ak sa vyvarujeme prudkých pohybov, odletí sám. Reaguje na prudké svetlo, čo môžeme využiť na vyhnanie sršňa z miestnosti. Sršne žijú v hniezde, ktoré zakladá na jar královná. Po nakladení vajíčok sa rodia prvé robotnice, ktoré sa potom starajú o ostatných potomkov a zháňajú potravu. Spoločenstvo neprežije zimu, len oplodnené samice, ktoré na ďalší rok zakladajú nové spoločenstvo. Sršeň má žihadlo spojené s jedovou žľazou. Naviac majú sršne tú schopnosť, že dokážu vystrektnúť jed do vzdialenosti 40 cm. Jed sršňa  je ale  menej jedovatý ako jed včely.
včela Včela - patrí do čelade včelovité (Apidae) a z nich najznámejšia je včela medonosná (Apis mellifera). Žije v početnom  spoločenstve, ktoré zahrňuje kráľovnú a asi 40-70 000 jedinocov. Včely produkujú vysoko hodnotné produkty, ako je med, propolis, vosk a v neposlednom rade aj jed, ktorý slúži pre medicínske účely. Žihadlo majú robotnice, sú sfarbené do hneda a sú tmavo pruhované.Trúdy žihadlo nemajú. Ak včely pichnú žihadlo do teplokrvného živočícha, zomrú. Spolu so žihadlom so spätnými háčikmi sa im vytrhne aj celá
čmeľ Čmeľ - príbuzným rodom včely je čmeľ, ktorý je asi 1,5 krát väčší. Vo vybudovanom hniezde žije asi 300 jedincov.

Diagnostika

Anamnéza - popis všetkých udalostí a príznakov, ktoré sa počas reakcie u pacienta vyskytli. Je vhodné, ak pacient má záznam z ošetrenia RZP alebo svojho lekára. Dôležité sú údaje o stave vedomia, hodnotách TK, pulzu a dychovej frekvencii , vzhľade pokožky (výsev ?), údaje o opuchu hrdla, pier, jazyka. Dôležitý je údaj o dátume, kedy došlo k reakcii, ako aj okolnostiach,  za akých sa reakcia odohrávala. Informácie o tom, aký hmyz pacienta štipol sú často zavádzajúce.

Kožné testy - k diagnostike sa používa metóda prick testu (vpichového testu) s rôznym riedením a koncentráciou alergénu (10, 100, 300ug/ml). Pri negatívnom teste s najnižším riedením sa postupuje smerom  vyššie. Výsledok testu nie je ovplyvnený vekom pacienta, má sa vykonať v priebehu 3 - 6 mesiacov od prekonanej reakcie, maximálne však do 60 mesiacov. Výpovedná hodnota testu po dlhej dobe od reakcie je malá. Niektoré lieky môžu ovplyvniť výsledok testu, preto pred testami musia byť vysadené. Veľkosť reakcie je priamo úmerná závažnosti alergie.

Testy sa nevykonávajú u tehotných žien, veľmi malých detí, ľudí so závažnými ochoreniami srdca, pľúc a ľudí, ktorí prekonali veľmi silnú alergickú reakciu.

Laboratórna diagnostika - vykonáva sa odberom krvi a určuje sa množstvo voľných špecifických  IgE alergických protilátok v krvi. Test nemá žiadne obmedzenie (vek, lieky, iné ochorenia). Test sa vykonáva 1 - 3 mesiace od reakcie, po pol roku výpovedná hodnota klesá. Množstvo protilátok v krvi  sa vekom znižuje.

Neodkladajte diagnostiku alergie na jed hmyzu do budúcnosti, môžete premeškať dôležité obdobie pre krvné testy aj kožné testy a môžeme získať iba falošne negatívne výsledky !!!

Klasifikácia reakcií po bodnutí blanokrídlym hmyzom

Normálna obranná reakcia na jed - organizmus sa prirodzene musí brániť voči vniknutej látke a v mieste vpichu sa vyskytuje začervenanie, opuch. Jed, ktorý sa dostal do kože spôsobuje výraznú bolestivosť. Reakcia nastupuje do 5 minút, trvá asi 48 hodín. Za veľkú časť nepríjemných reakcií, ktoré doprevádzajú bodnutie hmyzom je zodpovedný strach, bolestivosť v mieste vpichu a osí/včelí jed.

Veľká lokálna kožná reakcia - reakcia je intenzívnejšia, opuch, začervenanie presahuje 10 - 15 cm, miesto je horúce, výraznejšie bolestivé, Reakcia pretrváva  aj 5 dní. Jedná sa spornú reakciu, ktorú možno považovať za lokálnu alergickú reakciu, ale je potrebné vylúčiť sekundárnu infekciu. Táto reakcia nie je nebezpečná a neohrozuje pacienta na živote. Bodnutie hlavne osou môže spôsobiť infekciu kože – flegmónu. V tomto prípade odlíšenie alergickej reakcie a reakcie zápalovej je niekedy veľmi zložité.

Celková alergická reakcia - nastupuje v priebehu niekoľko minút, najviac do pol hodiny. Môžu sa vyvinúť všetky príznaky rýchlo a pacientovi bez rýchlej pomoci hrozí smrť.

I.stupeň opuch v mieste vpichu môže/ nemusí byť, na celom tele sa obavuje žihľavka, svrbenie pokožky, alebo len opuch pier, jazyka,  začína únava a slabosť 
II. stupeň všetko predchádzajúce + opuch na viacerých častiach tela, bolesť brucha až zvracanie a hnačka, tieseň na hrudníku, závrať 
III. stupeň všetko predchádzajúce + dýchavica, sťažené dýchanie, pískoty na hrudníku, porucha rozprávania, porucha prehĺtania slín  
IV. stupeň všetko predchádzajúce + pokles krvného tlaku, kolaps, strata vedomia, modré pery, únik moča a stolice

Liečba

Prvá pomoc - základnou zásadou laickej  prvej pomoci je nevyvolať paniku. V rodinách alergikov by  mal byť postup v laickej prvej pomoci skonzultovaný s lekárom a opakovane precvičený.

Nedkladať privolanie lekára RZP u pacienta so známou alergiou a u každého pacienta, kde sa začínajú objavovať aj iné príznaky ako bolesť a opuch miesta vpichu.

Dôležitá je dezinfekcia miesta vpichu, (hlavne po bodnutí osou môže hroziť infekcia), vybratie žihadla, priloženie studeného obkladu (ľad).

Bodnutie vyvoláva vždy veľmi silnú bolesť v mieste vpichu. Často silná bolesť a nie alergia vyvolá nežiadúcu reakciu po bodnutí. 

Normálna lokálna reakcia - liečbu nevyžaduje. Dezinfekcia miesta vpichu, vybratie  žihadla, studený obklad je postačujúci. Podanie tablety antihistaminika je možné,  ale nie je nevyhnutné.

Nadmerná lokálna alergická reakcia - lokálne ošetrenie, dezinfekcia, vybratie žihadla, priloženie studeného obkladu (ľadu), miesto vpichu možno potrieť  gélom s obsahom antihistaminika (Fenistil gel – voľnopredajný liek). Podajú sa 2 tbl. antihistaminika (Zodac, Claritine – malé balenie lieku je voľnopredajné) alebo liek, ktorý určí lekár. Liek možno opakovať o 12 - 24 hodín.

Celková alergická reakcia - pacient nosí vždy a všade so sebou pohotovostný balíček, ktorý ihneď použije. Okamžite je potrebné volať lekára RZP. Bez čakania sa podajú 2 tbl. antihistaminika a 2 tbl kortikoidu (alebo 2 čípky), aj keď pacient nemá žiadne príznaky rozbiehajúcej sa alergie. Pri zhoršovaní stavu sa aplikuje adrenalín a inhalačne sa podávajú 2 dávky  rozširovača priedušiek. Pri jasnej alergickej reakcii sa ihneď podáva adrenalín.

Alergénová špecifická imunoterapia (hyposenzibilizácia)

Je vitálnou indikáciou u zistenej alergie. V stúpajúcej dávke a v stúpajúcej koncentrácii sa podáva alergén osieho alebo včelieho jedu s cieľom navodenia tolerancie. Po 2 - 4 mesiacoch liečby je už vytvorená dostatočná ochrana pred závažnou alergickou reakciou. Dĺžka liečby je individuálna, u niekoho aj doživotná. Potvrdenú a zaručenú ochranu zanecháva len injekčná liečba.

Čo musí obsahovať pohotovostný balík?

Pohotovostný balík má alergik vždy a všade so sebou,  je jasne označený a ľahko dostupný. O existencii balíka prvej pomoci alergika by mali byť informovaní najbližší príbuzdní, kolegovia v práci, či priatelia. O laickej prvej pomoci pri alergickej reakcii by mali mať dostatočné informácie všetci ľudia, hlavne ale učitelia v školách, vychovávatelia, ošetrovatelia.

Adrenalínové pero - k dispozícii sú dva prípravky –Epi pen a Jext. Dávka pre dospelého je 0,3 mg a pre dieťa 0,15 mg. Liek môže podať pacient sám alebo iná osoba do svalu vonkajšej strany stehna (aj cez nohavice). Je dôležité precvičenie si podávania adrenalínového pera u lekára alebo si trenažér objednať bezplatne na internete www.life-saver.org (len Jext simulátor). Je vhodné informovať o tomto lieku svoje okolie (rodinu priateľov, kolegov v práci). Pacient si môže  dohodnúť výučbovú hodinu v našej ambulancii s lekárom  s celou rodinou.

Ako používať JEXT - video ukážka v spodnej časti tejto stránky

Kortikoidy Kortikoidy - vhodné je podanie stredne vysokej dávky formou tabliet (Prednison – dieťa 1 tbl. 20 mg, dospelý  2   tbl. 40mg)  alebo vo forme čípkov zavedených do konečníka (Rectodelt  – dieťa 1 čípok, dospelý človek 2 čípky). Podanie týchto liekov do žily alebo do svalu už patrí do rúk lekára.
Antihistaminiká Antihistaminiká - vhodné je podanie akéhokoľvek antihistaminika vo vyššej dávke vo forme tabliet. Sú k dispozícii aj tablety na samorozpustenie v ústach, bez nutnosti prehltnúť alebo zapiť vodou. Tieto tablety môže podať aj osoba podávajúca prvú pomoc, priamo len vložením do úst. Vždy je vhodná aj lokálna aplikácia antihistaminík  na kožu (napr.Fenistil gel). Podanie tabliet antihistaminika možno opakovať o 8 - 12 hodín, potom 2x denne až do odznenia všetkých príznakov.
Rozširovač priedušiek Rozširovač priedušiek - zvyčajne sa jedná o liek v sprejovej forme určenej na inhaláciu do priedušiek. Samotný názov lieku môže byť rôzny. Inhalačnú techniku musí pacient mať naučenú už vopred. Liek má okamžitý nástup účinku, preto tabletková forma má menšie využitie. V úvode pacient inhaluje 2 inhalačné dávky, pri pretrvávaní ťažkostí môže túto dávku o 20 minút opakovať.

V pohotovostnom balíku sú aj iné lieky v prípade, že pacient trpí na iné ochorenie (napr. na  vysoký tlak, na ochorenie srdca, na cukrovku...)

Kontrola a  nový predpis chýbajúcich liekov pohotovostného balíčka je viazaný na lekársky predpis po konzultácii s lekárom , vždy 1x za rok.

 

V lekárni je pacient povinný si skontrolovať dátum expirácie všetkých liekov a uistiť sa, že majú platnosť na celý rok.

Pri podaní adrenalínového pera a teda po prekonanej alergickej reakcii sa pacient vždy ohlási na akútne  vyšetrenie.

Môže mať pohotovostný balíček liekov aj človek bez zistenej alergie?

Je veľa ľudí, ktorí majú strach z alergickej reakcie, hlavne ak sa chystajú na dovolenky do exotických krajín, do odľahlých častí, do oblastí s ťažkým prístupom. Nikdy doteraz alergickú reakciu nemali, ale majú obavu o svoje zdravie. U takýchto ľudí nie je zdravotná indikácia pre predpis liekov, pohotovostný balík alergika im môže byť predpísaný len v priamej úhrade. Po konzultácii s lekárom  sú títo ľudia dostatočne poučení o prvej pomoci pri podozrení na alergickú reakciu. Zhodnotí sa ich zdravotný stav, prekonzultuje sa ich pravidelná liečba a budú zvážené prípadné interakcie pravidelných liekov s liekmi prvej pomoci. Konzultácia je na vlastnú žiadosť a tiež je v priamej platbe. Konzultáciu je vhodné vopred dohodnúť v ambulancii.

Cena konzultácie s lekárom je 20 € a celková cena všetkých liekov je 80 €.

Prevencia pred bodnutím hmyzom

Myslieť na možný výskyt hniezd hmyzu v záhradách, chatách, pod oknami, na povalách, pod strechami. V prípade nájdenia hniezda zabezpečiť odbornú likvidáciu. Nikdy nezberať zhnyté ovocie zo zeme bez ochranných rukavíc. Myslieť na výskyt hlavne ôs v stánkoch predaja ovocia a sladkých potravín. Je reálny výskyt ôs aj v supermarketoch. Nechodiť do blízkosti včelých úľov. Veľké nebezpečenstvo číha počas rojenia sa, kedy je na jednom mieste veľký počet jedincov.

V prípade doletenia hmyzu do blízkosti človeka zachovať pokoj, neoháňať sa, nerobiť rýchle pohyby. Vyčkať, kým hmyz sám neodletí.

Nechodiť bosý v prírode.

Vonku nejesť. Ak sa už nevyhneme jedeniu v prírode, pred vložením do úst kontrolovať každé sústo. Pamätať, že najviac priťahujú hmyz sladké malinovky. Vždy pozrieť do pohára. Nepiť priamo z plechovky, do ktorej nevidíme a ktorá bola bez nášho dozoru aj malý okamih.

Neobliekať si pestrofarebné oblečenie, oblečenie podobné kvetom, nepoužívať parfémy a voňavú kozmetiku.

Get Adobe Flash player