Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Celoročná alergická nádcha

Chronická alergická nádcha patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia u mladej a strednej generácie. Jej skutočný výskyt nie je zmapovaný, ale odhaduje sa, že chronickou nádchou trpí asi 20% populácie. Diagnózu nádchy urobí aj laik, jej liečba však vyžaduje viacero medicínskych odborníkov. Ochorenie je mnohokrát podceňované pacientmi aj samotnými lekármi a pri svojom dlhotrvajúcom priebehu končí závažnejšími dôsledkami a komplikáciami a výrazne zasahuje do kvality života pacienta.

Celoročná alergická nádcha vzniká na základe precitlivelosti (alergie) na celoročne sa vyskytujúce alergény v ovzduší, prevažne však vo vnútornom prostredí. Najčastejšie alergény vnútorného prostredia sú roztoče (vysoký alergénny potenciál majú hlavne výlučky týchto článkonožcov), plesne, srsť a epitélie zvierat. Ochorenie sa od peľovej sezónnej nádchy, ktorá má rýchly a prudký nástup v určitom konkrétnom období roka (obdobie kvitnutia), líši svojim pomalým a dlhým nástupom ťažkostí a celoročným výskytom.. Pacient veľakrát prichádza do ambulancie až s komplikáciami chronického zápalu prínosových dutín, vytvorenými nosovými polypmi, poruchou sluchu, stratou čuchu alebo chuti, chronickým zápalom podnebných mandlí, či príznakmi bronchiálnej astmy.

Diagnostika:

Počas vyšetrenia sa zameriava na zistenie prítomnosti príznakov nádchy, ako je svrbenie, kýchanie, sekrécia z nosa a opuch sliznice. Provokačné faktory, ktoré zhoršujú príznaky nádchy môžu byť špecifické (vysoký podiel roztočových alergénov v prašných bytoch, v prostredí starých domov, podkroviach, archívoch, či nedostatočne prevetraných priestoroch) alebo nešpecifické (rôzne pachy, smog, cigaretový dym), alebo výrazné zmeny teploty okolitého priestoru. Zhoršenie nastáva veľakrát po infektoch dýchacích ciest, pri výraznej únave, stresovej záťaži. Pri podrobnejšom rozhovore s pacientom sa zisťuje určitá sezónnosť aj pri celoročnej alergickej nádcha, pacient nakoniec potvrdzuje zhoršenie stavu v jesennom a zimnom období, ktoré sa strieda s obdobím prechodného mierneho zlepšenia počas leta. Dôvodom je prirodzené zníženie vetrania bytov a tým zvýšenie koncentrácie roztočov v domácom prostredí v zime.

V klinickom obraze dominuje nádcha s príznakmi svrbenia sliznice, kýchaním, sekréciou z nosa, ale  hlavne závažným opuchom sliznice nosa a  nepriechodnosťou nosa. K príznakom nádchy sa pridružujú očné príznaky (svrbenie, slzenie, začervenanie spojiviek), u tohto typu sú však menej výrazné a niekedy dokonca chýbajú. U pacientov s peľovou alergiou často očné príznaky dominujú a sú veľmi intenzívne. U niektorých pacientov je stav doprevádzaný dráždením na kašeľ, neskôr pocitom sťaženého dýchania a piskotmi na prieduškách a tak neliečená chronická alergická nádcha môže prejsť do bronchiálnej astmy. Roztočová alergia môže byť aj príčinou atopického alergického ekzému.

Základom diagnostiky alergického ochorenia sú kožné vpichové testy na inhalačné alergény, doplnené o vyšetrenie špecifických protilátok (IgE) prítomných v krvi. Kožné vpichové testy minimálne zaťažujú pacienta, sú takmer nebolestivé, sú veľmi rýchle (výsledok do 15 minút) a vysoko špecifické. Ku komplexnému vyšetreniu patrí aj ORL vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie výterom z nosa, röntgenologické vyšetrenie prínosových dutín a funkčné vyšetrenie pľúc.

Nepoznané ochorenie je často liečené ako infekčná nádcha, v liečbe sú opakovane podávané antibiotiká, ktoré nevedú k zlepšeniu klinického stavu. Často sám pacient dôkladným opisom svojich ťažkostí môže prispieť k správnej diagnóze. Ochorenie nemá akútny priebeh s horúčkou, je zdĺhavé, pacient zle spáva pre poruchu dýchania nosom a cíti sa byť unavený a preto siaha k bežne dostupným nosovým kvapkám a dochádza tak k nadužívaniu týchto liekov a trvalému poškodeniu sliznice nosa. Niekedy pacienta zase trápi výrazné kýchanie a sekrécia z nosa, trvalé kvapkanie z nosa máva spoločenské či pracovné dôsledky.

Alergickú celoročnú nádchu je ťažké mnohokrát odlíšiť od iných foriem chronickej nádchy (hlavne idiopatickej, vazomotorickej), kde je dominantným príznakom len vodnatá sekrécia z nosa po nešpecifických podnetoch alebo len výrazný opuch sliznice nosa. Táto nealergická chronická nádcha je typické skôr pre staršiu generáciu (u viac ako 50% starších pacientov sa nepotvrdí alergická  nádcha), má nejasný pôvod a veľmi zle reaguje na liečbu.

Príčiny vzniku ochorenia:

Roztoč ako hlavná príčina celoročne sa vyskytujúcej alergickej nádchy v našich podmienkach je drobný článkonožec, vyskytujúci sa hlavne v domácom prachu. V 1g domáceho prachu môže byť 2 000 - 15 000 jedincov. V alergii zohrávajú výraznú úlohy výlučky a sliny tohto živočícha, ktoré sa víria v domácom prachu a dýchaním sa dostávajú do našich dýchacích ciest.  Hlavnou potravou pre roztoče sú biologické zvyšky vlasov, kože, peria, zvieracích chlpov. Rozmnožovanie je najvýraznejšie pri teplote 37 C a vzdušnej vlhkosti nad 60%. Roztoč nachádza najlepšie podmienky pre svoj život v našich posteliach.  V zlých hygienických podmienkach môže zohrávať aj úlohu alergia na výlučky švábov a iného hmyzu. V posledných rokoch sa stretávame s nárastom alergických prípadov na vzdušné plesne, ktoré sú v našich bytoch, rozširujú sa hlavne na vlhkých stenách. Podporou pre rast a množenie plesní prispieva utesňovanie všetkých špár v stenách, dobre utesnené plastové okná, naša snaha o šetrenie energiami a tým zníženie vetrania bytov, hlavne v zimnom období. V minulosti skôr dominovali zatekajúce steny, či zatekajúce strechy starých domov, ako aj problémy s vykurovaním týchto priestorov.

Liečba:

Dodržiavanie liečebných postupov, pokynov lekára, režimových opatrení a úpravy okolia pacientom sú základom úspechu a zvládnutia celoživotného ochorenia. Aj pacient s chronickou alergickou nádchou môže viesť plnohodnotný život, bez obmedzení, plne sa venovať záľubám a športu.

U pacientov, kde nie sú kontraindikácie a pacient spĺňa všetky predpoklady pre alergénovú imunoterapiu, je vhodné túto liečbu preferovať. Princípom tejto liečebnej metódy je aplikácia v stúpajúcej dávke aj koncentrácii presne definované množstvo alergénu s cieľom dosiahnuť zmenu v imunologickej reakcii pacienta a postupná tolerancia alergénu bez klinických príznakov alergie. Samozrejme, že  alergické ochorenia sú celoživotnými ochoreniami a nikdy nedosiahneme totálne vyliečenie, len primeranú stabilizáciu ochorenia a nutnosť minimálnej ostatnej liečby. Táto liečba môže byť zásadnou v prevencii vzniku bronchiálnej astmy.

Celoročné podávanie antihistaminík (tablety blokujú látku – histamín, ktorá sa uvoľňuje pri alergickej reakcii a je zodpovedná za klinické príznaky) musí byť často doplnené o lokálnu liečbu nosovými kortikoidmi (najdôležitejší protizápalovo pôsobiaci liek na báze hormónu nadobličiek). Podcenenie a nedostatočná celoročná liečba u viacerých pacientov vedie k progresii ochorenia, komplikáciám a vývoju astma bronchiale.

Preventívne opatrenia pri dokázanej roztočovej alergii:

- Bytové úpravy vedúce k zníženiu množstva a objemu prachu  ako je odstránenie kobercov, kožušín, záclon, závesov, páperových perín, diek, ktoré sú lapačmi prachu. Zbaviť sa starých a nepotrebných vecí z domácnosti.
- Dôležitá je čistota prostredia a denné upratovanie na mokro,čím sa minimalizuje výskyt prachu  vo forme lietania chumáčov po parketách, za nábytkom a pod posteľou. K upratovniu voliť prostriedky vhodné pre alergikov.V poslednom období sa preferuje upratovanie tlakovými parovými čističmi, kde sa použije iba čistá voda. Ak je potrebné použitie agresívnych prípravkov v domácnosti, počas práce je vhodné intenzívne vetranie a prácu zveriť nealergikovi.
- Úpravou pomerov vo vnútornom prostredí vytvoriť nevhodné podmienky pre rast a rozmnožovanie roztočov, (hlavne v spálni). Je potrebné znížiť teplotu v byte (do 20 C), dodržiavať optimálnu vlhkosť (56%), často a dôkladne vetrať.
- Úprava lôžka  pacienta a voľba matraca, ktorý nezadržiava roztoče, použitie polopriepustných posteľných obliečok, zvoliť si lôžkoviny z umelých materiálov (nie z peria), častejšie pranie posteľnej bielizne, posteľná bielizeň má byť z čistej bavlny, pravidelné vetranie postelí, žiadne skladište pod posteľou.
- Možnosť využitia akaricídnych prípravkov (chemické látky vedúce k zníženiu a usmrteniu roztočov) pri upratovaní, pri čistení čalúneného nábytku, pri čistení matracov z postelí a používa sa aj ako prídavok pri praní.
- Pri nákupe domácich elektrospotrebičov je dobré sa a informovať o vhodnosti použitia pre alergikov (vysávače s HEPA filtrom).
- Deťom je vhodné voliť spektrum hračiek umývateľných, alebo vhodných na pranie. Dnes je široké spektrum hračiek určených pre alergické dieťa (materiál aj výplň).  Roztočom sa nedarí v mraze, preto je dobré naučiť deti, aby povolili svoje hračky dať na niekoľko hodín do mrazničky.
- Vhodné je v bytoch umiestniť kvalitné čističky vzduchu, zvlhčovače alebo odvlhčovače.
- Byty s prítomnosťou domácich maznáčikov majú vyšší výskyt roztočov. O vhodnosti chovu domácich zvierat je potrebné sa poradiť s lekárom.
- Zabezpečiť nefajčiarske prostredie v celom byte.

Preventívne opatrenia sú dôležitou súčasťou liečby, bez nich môže prísť k zlyhaniu celej liečby, progresii ochorenia, nutnosti siahnuť po silnejších liekoch (nebezpečie nežiadúcich účinkov). Výsledkom dôslednej prevencie sú opakované dôkazy pacientov, že v iných domácnostiach, hotelových izbách, starých chalupách bez úprav proti roztočom, cítia zhoršenie stavu.