Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

 

Mlieko


Patrí k základným potravinám človeka napriek mnohým kritikom, ktorí upozorňujú, že mlieko má patriť výlučne deťom a v dospelosti nie je dôvod na pitie mlieka, lebo iné cicavce v dospelom veku mlieko nekonzumujú.
Mlieko má základné zložky: bielkoviny, tuky a cukry. Z medicínskeho hľadiska má každá zložka svoj osobitný význam a je zodpovedná za rozdielne zdravotné ťažkosti. Kým bielkoviny majú svoj význam pri alergii na mlieko, cukry sú dôležité pri laktózovej intolerancii a tuky robia problém pri trávení a metabolizme tukov.

 

Intolerancia laktózy
Mliečny cukor sa nazýva laktóza. Laktóza obsahuje dva základné a vzájomne spojené cukry, glukózu a galaktózu. Je hlavným cukrom mlieka všetkých cicavcov, vrátane človeka. Má základný význam pre vývin mozgu, zlepšuje vstrebávanie minerálov, vrátane vápnika a stimuluje rast bifidobaktérií v čreve. Laktóza, ktorá sa nerozštiepi v tenkom čreve enzýmom laktáza sa posúva do hrubého čreva, kde vytvára osmotický gradient, priťahuje do čreva vodu a minerály, ktoré spôsobujú hnačky.
Laktáza je enzým, ktorý sa nachádza v tenkom čreve, ktorého hlavnou úlohou je štiepiť laktózu na dva jednoduché cukry glukózu a galaktózu. Jeho aktivita sa objavuje u vyvíjajúceho sa plodu už v 3.mesiaci gravidity a postupne stúpa až do obdobia pôrodu, kedy má najvyššiu aktivitu.
Keďže je dieťa po pôrode a v čase dojčenia vyživované výhradne mliekom, má enzým laktáza prirodzene najvyššiu aktivitu po narodení a v dojčenskom veku. Po ukončení dojčenia a vekom sa jej aktivita stráca.
Laktózová intolerancia nie je žiadna alergia. Niekedy sa môže považovať za normálny a fyziologický znak starnutia a nie za chorobu.

 

Príčiny laktózovej intolerancie
Príčinou vzniku laktózovej intolerancie môžu byť vrodená porucha alebo sa vyvíja v priebehu života. Už pri narodení môže chýbať samotný enzým alebo je tento enzým nefunkčný. Klinické prejavy sú ihneď po narodení, už po prvom požití mlieka dochádza k ťažkej hnačke, kolikovitým bolestiam brucha, zvracaniu, dehydratácií a poškodeniu obličiek. Pacienti s vrodeným deficitom laktázy musia byť celý život na bezlaktózovej diéte.
Intolerancia laktózy môže byť prechodná u nedonosených detí a vyplýva z nezrelosti tráviaceho systému. Predčasne narodené deti preto musia dostávať špeciálne upravené mliečne formule so zníženým obsahom laktózy. Získaný prechodný deficit laktázy detí alebo dospelých je známou komplikáciou po akútnych hnačkových ochoreniach, po poškodení črevnej sliznice liekmi (antibiotiká), pri chronickom zápale čriev (celiakia, ulcerózna kolitída). Prechodný deficit laktózy sa po niekoľkých týždňoch upraví.
Laktózová intolerancia, čiže deficit laktázy v dospelosti je najčastejším typom, postihuje každého šiesteho dospelého človeka a počet prípadov vekom stúpa. Celosvetovo postihuje asi 70% populácie vo vyššom veku (Azia 80-100%, Afrika 70-95%, Europsa 15-70%). Ťažkosti v dospelosti často súvisia aj so zvyklosťou piť mlieko, enzým sa využíva málo, až zaniká. Každý dospelý človek, ktorý má v dospelosti redukovanú aktivitu enzýmu, má zachovanú zvyškovú aktivitu, ktorá mu umožňuje tolerovať malé množstvo laktózy. Vyššiu toleranciu nám zaručuje
mlieko s vyšším podielom tuku, ktoré sa pomalšie vyprázdňuje zo žalúdka.

 

Príznaky laktózovej intolerancie
Príznaky sa objavujú 30-120 minút po požití mlieka.
Typickými prejavmi sú hnačky, ktoré sú kyslo zapáchajúce, kolikovité bolesti brucha, nadúvanie, prelievanie črevného obsahu, pocity plného brucha, škŕkanie v bruchu, zvýšený odchod plynov a u dojčiat celkové neprospievanie a úbytok na hmotnosti. Mlieko je najdôležitejším zdrojom vápnika, preto jeho eliminácia môže mať za následok osteoporózu, ale aj poruchu vstrebávania iných minerálnych látok a železa.

 

Diagnostika
1.Dychový test
Ak sa laktóza nerozštiepi v tenkom čreve, tak postupuje ďalej do hrubého čreva. V hrubom čreve na laktózu pôsobia baktérie, pričom vzniká kyselina mliečna, vodík, oxid uhličitý a metán. Tieto látky dráždia stenu čreva a spôsobujú kŕčovité bolesti. Vodík sa vstrebáva do krvi, dostáva sa do pľúc, odkiaľ sa vydychuje. Tento jav sa využíva pri diagnostike laktózovej intolerancie intolerancie. Jedná sa o jednoduchú, nebolestivú a veľmi presnú diagnostiku, pri ktorej sa stanovuje koncentrácia vodíka vo vydychovanom vzduchu.
Princíp testu spočíva v podaní roztoku laktózy s následným pravidelným meraním koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu.
2. Biopsia tenkého čreva
Podstatne náročnejšie je vyšetrenie aktivity laktázy z biopsie tenkého čreva.
3.Ostatné
Iné vyšetrovacie metódy, hlavne rôzne odbery krvi nie sú schopné odhaliť laktózovú intoleranciu.

 

Terapia
Liečbou laktózovej intolerancie je eliminačná bezlaktózová diéta, pri ktorej sa odporúčajú bezlaktózové mlieka a mliečne produkty. Pri bežnom kysnutí mlieka sa mliečny cukor spotrebuje pri kvasení a kyslé mlieko laktózu neobsahuje. Ale to hovoríme o domácom kyslom lieku. Bežné mliečne produkty z obchodu môžu obsahovať sušené bežné mlieko a nie sú tak bezlaktózové .
V strave dojčiat a batoliat sa odporúčajú bezlaktózové mliečne formule typu Nutrilon Low Lactose, Alfare 110. Ich používanie býva väčšinou len prechodné, lebo najčastejšia forma laktózovej intolerancie v tomto veku je získaná forma pri hnačkových ochoreniach.

 

Dospelí majú zachovanú individuálnu zbytkovú aktivitu enzýmu, preto sú schopní tolerovať individuálne množstvo laktózy. Každý si musí svoju mieru tolerancie vyskúšať sám. Možno konzumovať tvrdé syry,povolené sú kyslomliečne výrobky ako sú jogurty, acidofilné mlieka, zakysanky, cmary, najlepšie však s označením L minus. Okrem toho kyslomliečne produkty obsahujú probiotické kultúry , ktoré napomáhajú štiepeniu laktózy. Toleranciu mlieka a tým zmiernenie ťažkostí môžu zlepšiť lieky (voľnopredajné) s obsahom enzýmu laktózy (napr. Lactasan). Lepšie sa toleruje mlieko s vyšším podielom tukov. Tuky spomaľujú vyprázdňovanie obsahu žalúdka a tak sa do tenkého čreva dostáva menšia porcia mlieka.
Sójové a ryžové mlieka sú prirodzene bezlaktózové. Prepustené maslo taktiež neobsahuje laktózu.
Problémom môžu byť niektoré lieky s obsahom laktózy, pretože laktóza je častou pomocnou látkou v liekoch. Orientačne platí – malá tabletka, málo laktózy.

 

Gastrolyzer.
Prístroj na meranie obsahu vodíka z vydychovaného dychu po záťaži laktózou.
Vyšetrenie začína meraním bazálnej hodnoty, následne sa vypije definované množstvo laktózy v pohári vody. V intervaloch 30 minút sa meria hladina vydychovaného vodíka. Vyšetrenie trvá 120 minút. Podrobnosti o vyšetrení nájdete v časti „Vyšetrovacie metódy