Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Konzultácie

Konzultácie nie sú zamerané na vyšetrenie pacienta, ale predovšetkým sa dotýkajú životného štýlu. Prispievajú k pochopeniu ochorenia, zvládnutie jeho self-mananžmentu. S ochorením sa pacient musí naučiť žiť tak, aby mohol viesť plnohodnotný život. Okrem základného sledovania u lekára a dodržiavania liečby, musí pacient sám vo veľkej miere prispievať k liečebnému procesu, aby sme spoločne docielili želaný výsledok. Musí ale vedieť, čo má robiť. Má možnosť získať informácie na internete, pričom mnohé sú zmätočné až škodlivé. Pre pacientov preto ponúkane tieto konzultácie:

  • Výživové poradenstvo, stravovanie, jednálny lístok pri histamínovej intolernacii (prípadne iných intoleranciách).
  • Výživové poradenstvo, stravovanie, jedálny lístok pri potravinovej alergii.
  • Nemedikamentózne spôsoby podpory imunity.
  • Životný štýl astmatika, alergika. Ako zvládať život s astmou.
  • Rodinná konzultácia prvej pomoci pri anafylaxii po uštipnutí hmyzom. Nácvik celej rodiny v používaní autoinjektora.
  • Bytové úpravy a kúpa spotrebičov v domácnosti (čistička, zvlhčovač, odvlhčovač, vysávač, peľové sieťky...).
  • Poradenstvo v kozmetike u alergika.
  • Potravinové doplnky a voľnopredajné lieky, alernatívne spôsoby liečby (nie homeopatia a šarlatánstvo).
  • Téma individuálne zadaná pacientom.
  • Konzultácie liečby pacientovi, ktorý je sledovaný v inej ambulancii.