Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Služby poskytované evidovanému pacientovi pri jednom vyšetrení nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

  • Rezervácia termínu vyšetrenia na konkrétny deň a čas, evidencia objednávky. Čas uvedený na objednávke je časom príchodu pacienta do ambulancie a nemusí sa úplne zhodovať s časom vyšetrenia. Preto je potrebné si urobiť určitú časovú rezervu, cca 30 minút. Môže sa stať, že musíme uprednostniť akútny stav alebo sa predchádzajúce vyšetrenie skomplikuje a predĺži. V prípade vašej neprítomnosti v ambulancii na dohodnutý termín, považujeme Vašu rezerváciu za zrušenú a termín bude ponúknutý pacientovi, ktorý čaká bez rezervácie. Ak si prajete absolútnu garanciu času, upozornite na to vopred, vašu rezerváciu zaradíme tak, aby sme vám vyhoveli. V prípade meškania vášho vyšetrenia viac ako 40 minút Vám bude ponúknutá zľava zo sumy.
  • Online rezervácia na internete. 
  • Evidencia vášho telefónneho čísla a mailovej adresy, na ktorú vám zašleme potrebné informácie, ak je robená vaša rezervácia elektronicky.
  • Kompletné informácie, ktoré súvisia s vašim vyšetrením a vysvetlenie ako sa na vyšetrenie pripraviť vám poskytne zdravotná sestra pri osobnom rozhovore alebo pri telefonickej rezervácii. Následne vám budú na váš mail zaslané aj v písomnej forme.
  • Informácia a pripomienka 48 hodín pred vyšetrením (mailom/sms správou podľa vašej voľby), aby ste na svoj termín nezabudli. Podľa potreby vyhľadáme váš termín a zopakujeme vám dátum a hodinu vyšetrenia. 
  • V prípade náhlych zmien v ambulancii (hlavne neprítomnosť lekára) Vás budeme informovať na adresách a telefónnych číslach, ktoré ste nám udali. Je preto potrebné, aby v našej evidencii boli vždy aktuálne údaje. Zmeníme Vám vopred vašu rezerváciu tak, aby ste zbytočne na vyšetrenie neprišli. 
  • Počas vyšetrenia ponúkame bezplatné služby kopírovania výsledkov, vystavíme vám potvrdenie pre zamestnávateľa a podľa želenia vytlačíme o jednu správu viac. Na vaše vyšetrenie je vytvorený optimálny časový priestor a nie sme nútení veľkým počtom čakajúcich pacientov v čakárni vyšetrenia skracovať čas na minimum.
  • Ponúkneme vám možnosť vyšetrenia u spriazneného (spolupracujúceho) špecialistu, ktorý vás určite neodmietne vo svojej ambulancii. (Zoznam sa aktuálne tvorí a bude k dispozícii dodatočne).
  • Plánované je vytvorenie call centra pre rezervácie, ktoré nebude súvisieť s prácou v ambulancii a uľahčí Vám telefonický kontakt a objednávky.