Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Služby poskytované evidovanému pacientovi počas jedného roka nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

 • Rezervácia 2 základných kontrolných vyšetrení na konkrétny deň a čas, evidencia rezervácie. Rezervácia vyšetrenia pre prípadné akútne návštevy počas 1 roka. Čas uvedený v rezervácii je časom príchodu pacienta do ambulancie a nemusí sa úplne zhodovať s časom vyšetrenia. Preto je potrebné si urobiť určitú časovú rezervu, cca 30 minút.
 • V prípade vašej neprítomnosti v ambulancii na rezervovaný termín považujeme Vašu rezerváciu za zrušenú a termín bude ponúknutý pacientovi, ktorý čaká bez rezervácie.
 • V prípade meškania viac ako 40 minút Vám bude ponúknutá zľava zo sumy.
 • Výber termínu v prvej ordinačnej hodine
 • Využívanie online systému objednávok na internete.
 • Evidencia vášho telefónneho číslo a mailovej adresy, na ktoré vám zasielame potrebné informácie.
 • Predpis všetkých liekov počas 1 roka v našej ambulancii na základe telefonickej alebo mailovej požiadavky. Pracujeme na zmluve so spoločnosťou, ktorá má licenciu na donáškou liekov priamo ku vám domov.
 • Mailová komunikácia so zdravotnou sestrou a lekárom formou krátkych otázok.
 • Krátke telefonické konzultácie s lekárom vo vyhradenej dobe + telefónne číslo.
 • Odosielanie výsledkov poštou alebo mailom.
 • Kompletné informácie, ktoré súvisia s vašim vyšetrením a ako sa máte na vyšetrenie pripraviť, ktoré vám dá zdravotná sestra pri osobnom rozhovore alebo pri telefonickej objednávke.
 • Informácie a pripomienky 48 hodín pred vyšetrením (mailom/sms správou podľa vašej voľby), aby ste na svoj termín nezabudli. Podľa potreby kedykoľvek vyhľadáme vašu rezerváciu a zopakujeme vám dátum a hodinu vyšetrenia.
 • V prípade náhlych zmien v ambulancii (hlavne neprítomnosť lekára) Vás budeme informovať na adresách a telefónnych číslach, ktoré ste nám udali. Je preto potrebné, aby v našej evidencii boli vždy aktuálne údaje. Zmeníme Vám vopred vašu objednávku tak, aby ste zbytočne neprišli na vyšetrenie.
 • Počas vyšetrenia ponúkame bezplatné služby kopírovania výsledkov, vystavíme vám potvrdenie pre zamestnávateľa a podľa želenia vytlačíme o jednu správu viac.
 • 25% zľava na ostatné služby.
 • Plánované je vytvorenie call centra pre objednávanie, ktoré nebude súvisieť s prácou v ambulancii a uľahčí Vám telefonický kontakt a objednávky.
 • Táto služba je bezplatná pre každého pacienta, ktorý sa zúčastnil klinickej štúdie 2 roky od jej ukončenia.