Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Služby poskytované novému pacientovi nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

  • Rezervácia vyšetrenia na konkrétny deň a čas, evidencia vašej rezervácie. Čas uvedený na rezervácii je časom príchodu pacienta do ambulancie a nemusí sa úplne zhodovať s časom vyšetrenia. Preto je potrebné urobiť si určitú časovú rezervu, cca 30 minút. Môže sa stať, že musíme uprednostniť akútny stav alebo sa predchádzajúce vyšetrenie skomplikuje a predĺži. V prípade vašej neprítomnosti v ambulancii na dohodnutý čas považujeme Vašu rezerváciu za zrušenú a termín bude ponúknutý pacientovi, ktorý čaká bez rezervácie. Ak si prajete absolútnu garanciu času, upozornite na to vopred, vašu rezerváciu zaradíme tak, aby sme vám vyhoveli. V prípade meškania viac ako 40 minút Vám bude ponúknutá zľava zo sumy.
  • Využívanie online systému rezervácii na internete.
  • Evidencia vášho telefónneho čísla a mailovej adresy, na ktorú vám zašleme potrebné informácie, ak si urobíte rezerváciu elektronicky.
  • Informácie Vám uľahčia prípravu na nové vyšetrenie, na kladené základné otázky v ambulancii budete už pripravaný a ľahšie sa vám bude odpovedať. Dostanete informáciu, čo všetko si na vyšetrenie máte priniesť so sebou. Vyšetrenie sa tak zbytočne nemusí rozdeliť na dve návštevy.
  • Kompletné informácie, ktoré súvisia s vašim vyšetrením a vysvetlenie ako sa na vyšetrenie pripraviť vám poskytne zdravotná sestra pri osobnom rozhovore alebo pri telefonickej objednávke.
  • Informácia a pripomienka 48 hodín pred vyšetrením (mailom/sms správou podľa vašej voľby), aby ste na svoj termín nezabudli. Podľa potreby kedykoľvek vyhľadáme váš termín a zopakujeme vám dátum a hodinu vyšetrenia.
  • V prípade náhlych zmien v ambulancii (hlavne neprítomnosť lekára) Vás budeme informovať na adresách a telefónnych číslach, ktoré ste nám udali. Je preto potrebné, aby v našej evidencii boli vždy aktuálne údaje. Zmeníme Vám vopred vašu objednávku tak, aby ste zbytočne neprišli na vyšetrenie.
  • Počas vyšetrenia ponúkame bezplatné služby kopírovania výsledkov, vystavíme vám potvrdenie pre zamestnávateľa a podľa želenia vytlačíme vám o jednu správu viac. Na vaše vyšetrenie je vytvorený optimálny časový priestor a nie sme nútení veľkým počtom čakajúcich pacientov v čakárni vyšetrenia skracovať na minimum.
  • Plánované je vytvorenie call centra pre objednávanie, ktoré nebude súvisieť s prácou v ambulancii a uľahčí Vám telefonický kontakt a objednávky.