Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Súhrn služieb poskytovaných pre pacienta nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou pri špecifickej alergénovej imunoterapie

 • Evidencia vašej mailovej adresy a telefónneho čísla.
 • Odosielanie objednávok na vakcínu do vašej lekárne poštou alebo objednávanie vakcín v našej ambulancii. Pracujeme na zmluve so spoločnosťou, ktorá má licenciu na donáškou liekov priamo ku vám domov.
 • Jedno kontrolné predsezónne vyšetrenie s rezerváciou termínu na presný čas.
 • Využívanie online rezervácie termínov vyšetrenia.
 • Mailová komunikácia so zdravotnou sestrou a lekárom formou krátkych otázok.
 • Krátke telefonické konzultácie s lekárom vo vyhradenej dobe + telefónne číslo.
 • Informácie a pripomienky 48 hodín pred vyšetrením (mailom/sms správou podľa vašej voľby), aby ste na svoj termín nezabudli. Podľa potreby vyhľadáme váš termín a zopakujeme vám dátum a hodinu vyšetrenia.
 • V prípade náhlych zmien v ambulancii (hlavne neprítomnosť lekára) Vás budeme informovať na adresách a telefónnych číslach, ktoré ste nám udali. Je preto potrebné, aby v našej evidencii boli vždy aktuálne údaje. Zmeníme Vám vopred vašu objednávku tak, aby ste zbytočne neprišli na vyšetrenie alebo po objednávku vakcíny.
 • Počas vyšetrenia ponúkame bezplatnú služby kopírovania výsledkov, vystavíme vám potvrdenie pre zamestnávateľa a podľa želenia vytlačíme jednu správu naviac. Na vaše vyšetrenie je vytvorený optimálny časový priestor a nie sme nútení veľkým počtom čakajúcich pacientov v čakárni vyšetrenie skracovať na minimum.
 • Plánované je vytvorenie call centra pre objednávanie, ktoré nebude súvisieť s prácou v ambulancii a uľahčí Vám telefonický kontakt a objednávky.
 • Táto služba je bezplatná pre každého pacienta, ktorý sa zúčastnil klinickej alergologickej štúdie s novými vakcínami vo vývoji 2 roky od jej ukončenia.