Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Dotazník k vyšetreniu liekovej alergie

Riešenie liekovej alergie je veľmi komplikované a je potrebné, aby pacient aj odosielajúci lekár poskytli čo najlepšie informácie. Forma dotazníka je najoptimálnejšia z toho dôvodu, že predkladá všetky dôležité otázky, ktoré sa musia brať do úvahy pri riešení problematiky alergie na lieky. Určenie alergie na akýkoľvek liek je v rukách každého lekára, nesprávnym posúdením reakcie často dochádza k zbytočnému nadhodnoteniu príznakov a v skutočnosti sa o žiadnu alergiu nejedná. Pacient tak dostane nálepku na celý život, preto sa musia voliť iné lieky, často aj menej účinné, alternatívne alebo zbytočne drahé. Hypersenzitívne reakcie po liekoch sa veľmi často podobajú na alergické reakcie a aj skúsený lekár nevie len na základe príznakov jednoznačne povedať, že sa jedná o alergiu. Potvrdenie jednoznačnej diagnózy alergie na liek je možné iba alergológom. Okrem stanovenia diagnózy sa vyžaduje aj určenie bezpečnej náhrady lieku, ktorý sa môže pre danú diagnózu použiť. V niektorých prípadoch je možná aj hyposenzibilizácia k navodeniu tolerancie na liek, ak nie je možná náhrada lieku.
V Európe existujú pracovné skupiny špecialistov, ktoré sa venujú tejto problematike a vytvárajú najoptimálnejšie diagnostické a terapeutické postupy, ktoré majú viesť k správnej diagnóze. Najčastejšie sa alergia zisťuje pri antibiotikách, liekoch na horúčku a bolesť. Veľkým problémom sú lieky na ochorenie srdca, inzulín, lieky podávané počas celkovej alebo lokálnej anestézy a kontrastné látky. Závažné sú alergie, ktoré ohrozujú život v priebehu niekoľkých minút od podania lieku.
Riešenie liekovej alergie sa nemá odkladať do budúcnosti, pretože klesá pravdepodobnosť správneho výsledku. Vyšetrenie liekovej alergie z dávnej minulosti je veľmi obtiažne, bez expozičného testu až nemožné. Najoptimálnejším obdobím je vyšetrenie medzi 6. týždňom až 6. mesiacom od reakcie. K diagnóze po absolvovaní všetkých vyšetrení sa priemerne dostaneme do 2-3 mesiacov, preto svoju známu "alergiu" k liekom nie je vhodné odkladať dovtedy, kým sa liek bude musieť opakovane podať, napr. lokálne anestetikum na znecitlivenie u stomatológa pri bolestivom prípade.
Pri vyšetrení a diagnostike liekovej alergie pacient absolvuje:

1.Vstupný pohovor s lekárom, podrobné rozobratie situácie, pri ktorej došlo k reakcii z pohľadu pacienta
2.Objektívne výsledky a nálezy lekára, ktorý bol prítomný pri reakcii, záznamy RZP, CPO. Výsledok hladiny tryptázy odobratej do 180 minút od vzniku reakcie. Všetky záznamy pacient prinesie na prvé vyšetrenie na posúdenie.
3.Laboratórne vyšetrenie a zistenie prítomnosti špecifických protilátok
4.Kožné testy
5.Pri negatívnych výsledkoch ďalšie špeciálne laboratórne vyšetrenia
6.Expozičný test počas hospitalizácie
7.Konzultácia s klinickým farmakológom

 Otvor dotazník