Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Test kontroly astmy

Test kontroly astmy slúži pacientom, ktorí majú už stanovenú diagnózu astmy a sú na toto ochorenie liečení. Cieľom liečby prieduškovej astmy je dosiahnuť stav úplnej kontroly ochorenia. Súčet bodov za jednotlivé odpovede tak dá orientačnú odpoveď, či je potrebné liečbu upravovať a či je potrebné navštíviť lekára. Žiadny dotazník však zatiaľ vyšetrenie lekárom nenahradil, preto dotazník nemôže byť náhradou za vyšetrenie. Dotazník si môže pacient vytlačiť a priniesť na posúdenie k plánovanému vyšetreniu.

Otvor dotazník