Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Informácie pre nových pacienov 

Sme ambulancia pre dospelých pacientov. Prijímame pacientov z obvodu Bratislava IV. O príjme  detských pacientov  a pacientov z iných obvodov rozhoduje lekár. Máme uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, vyšetrenie je preto hradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade záujmu môžete si uhradiť služby naviac (nadštandard).

Ak prichádzate od iného imuno-alergológa, prinesiete si výpis z dokumentácie, alebo požiadajte lekára, aby výpis z dokumentácie zaslal na adresu našej ambulancie. O výpis môžeme požiadať aj my, musíte nám túto skutočnosť oznámiť aspoň 1 mesiac vopred.

Na vyšetrenie môžete prísť s rezerváciou termínu podľa inštrukcií z recepcie alebo vo vybratým dňoch voľne -podľa poradia.

Voľné dni bez rezervácie : utorok, piatok. Registrácia pacientov je ráno do 7:30.  Akútni pacienti majú prednosť. Počet pacientov je limitovaný.

Vyšetrenie s rezerváciou termínu: Rezerváciu termínu vyšetrenia si môžete dohodnúť v našej recepcii osobne alebo telefonicky. Rezerváciu je možné urobiť aj online na stránke www.mojlekar.eu pri otvorení si ambulancie pre nových pacientov. Online rezervácia termínu je vždy na celú hodinu. Čas vašej rezervácie je časom vášho príchodu do čakárne, nie je možná absolútna garancia času vášho vyšetrenia. Je našou snahou dĺžku čakania na vyšetrenie minimalizovať. Rezervácie sú s poplatkom. Poplatok sa uhradí v deŇ vyšetrenia v recepcii.

 

Pacient si prinesie platný preukaz poistenca, doklad totožnosti a odporúčanie praktického lekára.

Návrh vyšetrení, ktoré sú potrebné  pri  odoslaní   na imunologické  a alergologické  vyšetrenie:

Lekár všeobecnej ambulantnej  starostlivosti je v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti povinný vyhotoviť výpis z dokumentácie: „Ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, súčasťou takého odporúčania je výpis zo zdravotnej dokumentácie [§ 24 ods. 1], rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.“, ktorý má v zmysle zákona obsahovať:

a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,

b) prehľad o doterajšej liečbe,

c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka

Podozrenie na skupinu chorôb        
Alergické KO + diff,  FW Eo - kvantitatívne ORL vyšetrenie  
Poruchy imunity KO + diff,  FW IgA, IgM, IgG TN,TT počas infektov  
Autoimunita KO + diff,  FW lgA, IgM, IgG ASLO, CRP  
Vyjadrenie k TE KO + diff,  FW IgA, IgM, IgG ASLO, CRP TT počas infektov

Čítanie celoživotnej zdravotnej dokumentácie písanej rukou nie možné a vyžaduje dlhšiu dobu, ako je doba  určená na vyšetrenie. Ak súčasťou vyšetrenia má byť preštudovanie mnohostranovej dokumentácie, musíte nám ju poskytnúť aspoň 1 týždeň vopred.

Pokyny k vyšetreniu:

Nie je potrebné byť nalačno. Nezabudnite na vynechanie liekov proti alergii v predpísanej dobe! Nevynechávajú sa  pravidelne užívané lieky pre iné chronické diagnózy, každý  pacient si prinesie písomný  zoznam všetkých užívaných liekov a potravinových doplnkov.

Vyšetrenie nie je vhodné v čase akútnej infekcie a užívania antibiotík. Ak náhle ochoriete, oznámte nám to telefonicky. Do 48 hodín pred vyšetrením môžete využiť  možnosť zrušenia elektronicky. Vo Vašom termíne môže byť vyšetrený iný (zvyčajne akútny) pacient.

Vyšetrenie s malými deťmi sa neodporúča. Nemáme zabezpečenú starostlivosť o Vaše dieťa počas vyšetrenia. Čas pre kožné testy je 20 minút!, kedy sa nebudete môcť o dieťa starať. Potvrdíme Vám priepustku pre druhého rodiča.

Na vyšetrenie nemeškajte! Príďte krátko pred plánovaným časom, aby bol dostatok času k prečítaniu si základných informácii, vypísaniu vstupnej karty a k Vašej evidencii v ambulancii.

Svoj príchod ohláste pracovníčke recepcie alebo zdravotnej sestre hneď po svojom príchode. Ak nie je nikto v čakárni, možno čakáme iba na Vás. Ak nie ste na svoj termín prítomný, pokračujeme pacientom, ktorý čaká na vyšetrenia bez objednávky. Vaše vyšetrenie v ten deň pravdepodobne už nebude možné.

Na vyšetrenie si urobte časovú rezervu, pretože ani pri najväčšej snahe nie je vždy možné presné dodržanie časového limitu z dôvodu ošetrenia akútneho stavu, alebo predĺženia vyšetrenia predchádzajúcich pacientov. 

Pred vstupom do ambulancie si vypnite svoj mobilný telefón.

Počas vyšetrenie nemajte v ústach žuvačku, nejedzte farebné ani mentolové cukríky, ktoré zmenia vzhľad  ústnej dutiny.

Potvrdíme Vám priepustku zo zamestnania bezplatne, ak je riadne vyplnená a potvrdená Vašim nadriadeným, ktorý  povolil opustenie pracoviska. Naše vyšetrenia sú časované, preto nepotvrdíme celodenné ošetrenie. Priepustka vystavená v našej ambulancii je s poplatkom .

Lieky sú pacientovi predpísané na dobu potrebnú alebo pri určení dlhodobej liečby minimálne na 3 mesiace. Do najbližšej naplánovanej kontroly všetky chýbajúce  lieky predpíše praktický lekár ( maximálne však 6 mesiacov). Potrebný kód  lekára, názvy liekov, dávkovanie  sú súčasťou správy pre praktického lekára.

Pri odchode z ambulancie si skontrolujte všetky doklady, recepty, správy. Ak nepracujete s internetom,  dohodnite si rezerváciu termínu najbližšej kontroly, ak máte o túto službu záujem.

Pacient odovzdá svoju správu svojmu praktickému lekárovi, ktorý ju  založí do zdravotnej dokumentácie vedenej u praktického lekára ako celok.

Zakázaná liečba pred testami

Zvyčajne u každého nového pacienta sa robia alergologické kožné testy. Ak pacient užíva lieky proti alergii (antihistaminiká), je potrebné liečbu prerušiť na obdobie 7-10 dní. Informujte sa u svojho lekára, ktorý Vám odporúčal vyšetrenie, či neužívate lieky, ktoré neumožnia vykonať kožné alergologické testy. Pre informáciu uvádzame názvy niektorých takýchto liekov: Dithiaden, Claritine, Clarinase, Loratadin, Flonidan,  Zyrtec,Zodac,Cetirizin, Erolin,Aerius, Desloratadin, Dasselta, Telfast, Fixit, Xyzal, Cezera, Zenaro, Levocetirizin ....

Vysadenie protialergickej liečby neplatí pre lokálne prípravky s aplikáciou do očí, do nosa a do priedušiek.

Vysadenie antihistaminík sa neodporúča, ak prichádzate  s výraznými klinickými príznakmi alergie. Kožné testy sa presunú na čas stabilizácie ochorenia.

U pacientov s kožným ekzémom sa neopodrúča ošetrovať kožu na predlaktí kortikoidmi 7 - 10 dní pred vyšetrením. Podrobnejšie v kapitole „Kožné testy“.

 

Rozdelenie vyšetrení:

 Alergologické vyšetrenie  Imunologické vyšetrenie