Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Ako sa pripraviť na vstupné alergologické vyšetrenie?

Mnohé vedecké predpovede predpokladajú, že za 10–15 rokov na celej našej zemi bude trpieť niektorým alergickým ochorením viac ako polovica populácie. Je to výsledok nášho životného štýlu, širokého používania chemických látok v potravinárstve, zvýšenia užívania liekov, vysokému nárastu vírusových ochorení, zhoršeného životného prostredia a mnohých ďalších faktorov.

K najbežnejším alergickým ochoreniam patrí alergická nádcha, priedušková astma a atopický ekzém. Osobitnú skupinu tvorí skupina alergikov na lieky, potraviny, rôzne priemyselné látky, s veľmi rôznorodými klinickými príznakmi.

Priebeh alergického ochorenia môže byť neškodný a veľmi mierny, prevažne sa ale ochorenie zhoršuje, progreduje a zanecháva trvalé poškodenie. Je to doživotné ochorenie a výraznou miernou môže zasahovať do kvality života pacienta. Poznáme aj alergické ochorenia (anafylaktický šok), kedy v priebehu niekoľkých minút je pacient ohrozený na živote a bez včasnej  pomoci zomiera.

Základom diagnostiky každej alergie je anamnéza (rozhovor) a podrobnosti, ktoré súvisia so vznikom a priebehom ochorenia.

Výskyt alergických ochorení v rodine:

Genetická predispozícia pre alergické ochorenia je už dávno známa. Alergické ochorenia sa vyskytujú v niektorých rodinách častejšie, preto sú dôležité údaje o výskyte týchto ochorení u najbližších príbuzných (rodičia, deti, súrodenci). Pravdepodobnosť výskytu alergie  u dieťaťa je 40% (ak je jeden rodič alergik)  až 80% (ak sú obaja rodičia alergici).  Sú aj pacienti, u ktorých sa  v širokom pokolení alergické ochorenie nevyskytlo.

Popis príznakov:

Z najčastejších príznakov sa pýtame na prítomnosť nádchy, očných príznakov, príznakov na sliznici ústnej dutiny, bolesti hrdla, stave dýchania, prítomnom kašli, spúta (hlienu na vykašlanie), dýchavici po námahe, bolestiach brucha, hnačkách, nafukovaní v tráviacom systéme, epizódach búšenia srdca a porúch krvného tlaku.

Príznaky bývajú intenzívnejšie v niektorých častiach dňa (napr. ráno), môžu sa vyskytovať aj v spánku. Môžu trvať iba pár hodín cez deň alebo trvajú počas celého dňa rovnako.

Prostredie:

Alergické ochorenia môžu mať rozdielny priebeh vo vnútornom a vo vonkajšom prostredí (peľ vonku, roztoče doma). Mnohé alergické ochorenia majú svoj začiatok alebo sa zhoršujú v pracovnom procese (pekári, kvetinári, ošetrovatelia zvierat, laboranti, zdravotnícki pracovníci...), preto sa zaujímame o charakter práce a pracoviska, kde pacient pracuje.

Ročné obdobia:

Niektoré alergie majú svoj typický  priebeh v jednotlivých ročných obdobiach, preto sú užitočné informácie, kedy je ochorenie zhoršené, ktoré mesiace v roku  sú pre pacienta najhoršími.

Spúšťače:

Informujeme sa o spúšťačoch zhoršenia, čo pacientovi zhoršuje a čo prináša úľavu. Častými spúšťačmi zhoršenia bývajú stres, emócie, únava, námaha, cigaretový dym, teplotné zmeny. Spúšťače sa nepovažujú za alergény, iba alergické ochorenie štartujú alebo ho zhoršujú.

Základné informácie o príznakoch počas alergickej reakcie: 

Zo základných informácii je potrebné poznať časový údaj medzi  kontaktom s alergénom a prvými príznakmi, napr. medzi príjmom potraviny či lieku a vznikom reakcie. Dôležité je poznať, ktoré orgány boli alergiou zasiahnuté (dýchací systém, tráviaci systém, močovo-pohlavný, nervový systém, koža a sliznice). Alergická reakcia sa môže ukončiť aj sama po niekoľkých hodinách až niekoľkých dňoch, zvyčajne nepretrváva niekoľko týždňov. Často použijú pacienti aj sami nejaký lieky proti alergii (antihistaminukum), ktoré im prinesie úľavu. Niektoré alergické reakcie však rýchlo postupujú, ohrozujú pacienta a musia byť riešené urgentnou lekárskou pomocou. 

Ostatné ochorenia:

Pre ďalší postup (rozhodovanie o spôsobe liečby, rozhodnutie sa pre niektorý liek) je potrebné poznať chronické ochorenia, pre ktoré sa pacient lieči. Niektoré ochorenia alebo niektoré lieky mohli byť spúšťačom alergie. Je dôležité uviesť všetky ochorenia, ktoré môžu mať súvislosti s alergiou (ekzém v detstve, ktorý dávno ustúpil, časté infekcie, neprimerané reakcie na očkovanie v detstve či dospelosti...).

Užívané lieky:

Niektoré lieky môžu ovplyvniť výsledok ďalších vyšetrení alebo môžu mať vplyv na klinický priebeh alergického ochorenia. Je potrebné myslieť na liekové interakcie (vzájomné pôsobenie dvoch a viacerých liekov). Preto sa vyžaduje poznať názvy všetkých liekov, ktoré pacient pravidle užíva a v niektorých prípadoch aj dátum, kedy tieto lieky začal  užívať.

Iné súvislosti:

Potrebné sú informácie o sledovaní (alebo diagnostike) u kožného lekára pre kontaktný typ alergie – napr. výskyt ekzému pod kovovou bižutériou, ekzém po lokálnej aplikácii liekov (peruánsky balzam, framykoin, lanolín, dezinfekcia ajatínom), po leukoplaste, po jódových prípravkoch a pod. Pacient môže byť sledovaný aj u očného lekára pre chronické zápaly, u lekára ORL pre časté zápaly dutín a recidivujúce infekcie, u pneumológa pre prieduškovú astmu. Je vhodné, ak sú k vyšetreniu u nás k dispozícii lekárske správy, ak pacient trpí závažnejším ochorením kardiovaskulárneho aparátu, autoimunitnými ochoreniami, sú v sledovaní onkológa po ožarovaní, chemoterapii.

Fajčenie:

Fajčenie je jeden z faktorov, ktorý má nepriaznivý vplyv pre pacientov, u ktorých sa už alergické ochorenie potvrdí a zhoršuje prognózu. Fajčenie je aj jeden z rizikovývh faktorov vzniku alergie. Platí, že každý fajčiar ohrozuje svoje zdravie aj zdravie ľudí zo svojho okolia. Je až zarážajúce koľko rodičov sa nedokáže vzdať fajčenia pre zdravie svojich detí, nakoniec fajčiarske prostredie neprospieva nikomu.

Predchádzajúce ťažké alergické reakcie pouštipnutí hmyzom, po liekoch a potravinách:

Osobitnú pozornosť venujem pacientom s alergiou po uštipnutí hmyzom, pacientom s potravinovou alergiou a alergiou na lieky. U týchto pacientov hrozí závažný priebeh ochorenia s ohrozením na živote. Na druhej strane dôsledné vylúčenie potraviny, či lieku z užívania môžu pacienta „ vyliečiť „ a nepotrebuje žiadnu liečbu. Stav vyžaduje iba dôslednú kontrolu zloženia výrobku. V našich podmienkach sa alergická reakcia vysyktuje iba po uštipnutí osou, včelou, sršňom.

Psudoalergia: 

Závažným diagnostickým problémom je netolerancia potravín a liekov, tráviaca  porucha s poruchou  vstrebávania (neprítomnosť alebo znížená aktivita tráviacich enzýmov, ktoré sú potrebné na chemické štiepenie bielkovín, cukrov a tukov). Príznaky sú veľmi podobné, ale nedokáže sa žiadna alergická reakcia.Veľká časť nežiadúcich účinkov liekov má svoj pôvod a príčinu v samotnom mechanizme účinku lieku (neprimeraná dávka, neodhadnutá reakcia organizmu na danú látku). Tieto nežiadúce reakcie sa dajú predpokladať a sú popísané aj v príbalovom letáku k lieku. Mylne sa označia za reakcie alergické.

Bez postačujúcich informácii o zdravotnom stave a užívaných liekoch vyšetrenie nebude kompletné a pacient sa zbytočne preobjednáva na ďalší termín.