Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Ako sa pripraviť na vstupné imunologické vyšetrenie?

Základom diagnostiky je anamnéza (rozhovor) a podrobnosti o doterajšom zdravotnom stave. Porucha imunity sa zisťuje a potvrdzuje laboratórnym vyšetrením krvi. O rozsahu laboratórnych vyšetrení sa rozhodne po vstupnom vyšetrení.

Niektoré imunologické poruchy sú dedičné, prvé príznaky ochorenia sa vyskytujú v prvých mesiacoch života a nazývajú sa primárne poruchy. Bez liečby sú zvyčajne smrteľné. Vzhľadom k tomu, že k nám prichádza až dospelý pacient, o väčšinu týchto ochorení sa asi nebude jednať, napriek tomu niektoré primárne choroby sa môžu prejavovať až v dospelom veku.Výskyt porúch imunity v rodine môže viesť k častejšiemu výskytu porúch imunity aj u iných členov v rodine.

Sekundárne poruchy imunity (vyvolané inými príčinami) sú v posledných rokoch veľmi časté. Na vzniku týchto sekundárnych porúch imunity má podiel dlhotrvajúci stres, vyčerpanie, nadmerná záťaž, zmeny životného štýlu, zmeny vonkajšieho prostredia (smog), opakované infekcie (hlavne vírusové), chronické ochorenia, onkologické ochorenia, niektoré dlhodobo užívané lieky, návykové látky, fajčenie. V starobe sa porucha imunity môže vyskytnúť častejšie.

Pre ďalší diagnostický  postup je potrebné poznať chronické ochorenia, na ktoré sa pacient lieči  alebo sa liečil v predchádzajúcom období. Ochorenie mohlo začať už v skoršom období alebo niektoré ochorenia mohli byť priamo spúšťačom poruchy imunity. Niektoré lieky môžu ovplyvniť imunitu priamo alebo môžu mať vplyv na klinický priebeh ochorenia. Je preto nutné poznať názvy všetkých liekov, ktoré pacient pravidle užíva. Samozrejmosťou sú všetky informácie o podávaných potravinových doplnkoch, vitamínoch, či špeciálnych diétach (aj vegetariánstvo). Často sa stretávame s pacientami, ktorým bola chirurgicky odstránená slezina z dôvodu úrazu alebo ochorenia krvi. Poruchy imunity sú hlavným príznakom ochorenia AIDS.

Pozornosť sa venuje všetkým závažným infekciám s hospitalizáciou počas života, vysokej detskej chorobnosti, u pacienta sa mohli vyskytnúť neprimerané reakcie na očkovanie v detstve či dospelosti.

U pacientov s poruchami imunity zisťujem častejšie infekcie, opakovanú nutnosť liečenia antibiotikami, hnačkovité ochorenia, chudnú, majú častejšie komplikácie kvasinkovou infekciou. Pacienti majú časté ústne kútiky, ktoré sa nechcú zhojiť, majú častý výskyt  áft v ústnej dutine, na koži sa im tvoria hnisové ložiská, majú horšie hojenie po bežných poraneniach , majú výraznejšiu kazivosť zubov.

Mnohé ochorenia majú svoj začiatok alebo sa zhoršujú v pracovnom procese (klimatizácie, zafajčené priestory reštaurácii, stresové povolania, učitelia, zdravotnícki pracovníci...), preto sa zaujímame o charakter práce a pracoviska, kde pacient pracuje. Pozícia v práci a názov firmy nie sú predmetom vyšetrenia .

Závery mnohých alternatívnych metód a ľudových liečiteľov sa skončia s výsledkom ako zlyhanie či úplné chýbanie imunity. Nie je to pravda. Je skutočne pravdivé, že všetky ochorenia sveta, ktoré dnes poznáme (ale aj tie, ktoré ešte nepoznáme) sú výsledkom narušenia rovnováhy v organizme a hlavný podiel má imunitný systém. Ale len maličký zlomok z týchto ochorení je potrebné, aby boli v sledovaní a liečbe imunológa. Nepoznaná cukrovka, málokrvnosť, zlá funkcie obličiek, alebo ochorenie  pečene sa môže mylne chápať ako porucha imunity.

Imunologické vyšetrenie by mal mať urobené pacient s týmito príznakmi:

Recidivujúce infekcie dýchacích ciest spojené s príznakmi závažnejšie prebiehajúceho zápalu nosohltana, zápalom dutín, angínami, zápalmi priedušiek alebo zápalom pľúc niekoľkokrát do roka. Výskyt týchto infekcií je aspoň 4-6 krát v roku. Indikácia by mala byť od praktického lekára, pľúcneho lekára alebo lekára ORL. Výsledky vyšetrení týchto odborných lekárov pacient prinesie k nahliadnutiu. Len ústny údaj pacienta o tom, že je  celý rok chorý a nenavštívil vôbec lekára, nie je v súlade zo zásadami EBM (Evidence Base of Medicine – medicíne založenej na dôkazoch) a nie je vierohodné ani pre revízneho lekára poisťovne. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu výpis z celoročnej dokumentácie, výsledky laboratórnych vyšetrení (CRP, sedimentácia, krvný obraz, základné biochemické vyšetrenia, sérologické vyšetrenia – ASLO,chlamýdie a mykoplazmy), kultivácie, názvy použitých antibiotík. O poruche imunity môžeme uvažovať už aj na základe základného vyšetrenia krvného obrazu u pacientov s poklesom bielych krviniek. Pod obrazom recidivujúcich infektov sa niekedy skrýva neliečené alergické ochorenie.

Recidivujúce infekcie močových ciest a prostaty sledované urológom a na jeho indikáciu. Vhodné je priniesť  výsledky kultivácie moču a lekársku správu s  nálezom urológa. Súčasťou sú aj základné laboratórne vyšetrenia (CRP, sedimentácia, krvný obraz, biochemické parametre).

Recidivujúce zápaly pošvy, vaječníkov a maternice pri nedostatočnej odpovedi na liečbu a veľmi častých recidívach. Vhodné je priniesť lekársku správu od gynekológa, výsledky kultivácii a sérologických vyšetrení. Vhodné je  vyšetrenie stolice na kvasinky. Súčasťou je základné vyšetrenie (sedimentácia, krvný obraz, základné biochemické vyšetrenie). Opodstatnenou požiadavkou je urologické vyšetrenie partnera a vylúčenie zápalu prostaty, ktorá môže byť prvotnou príčinou ťažkostí ženy. Pod obrazom recidivujúcich zápalov sa môže skrývať infekcia vírusom HPV (papiloma vírus), ktorý sa pokladá za onkogénny a môže byť príčinou rakoviny maternice.

Nedostatočne hojace sa rany, kožné vredy, bradavice a iné kožné ochorenia sú taktiež indikáciou na imunologické vyšetrenie na doporučenie dermatológa (nález dermatológa k nahliadnutiu). Súčasťou je základné laboratórne vyšetrenie (sedimentácia, krvný obraz, základné biochemické vyšetrenie, kultivácie z rán).

Recidivujúce zápaly vnútorných štruktúr oka, opakované zápaly očných spojoviek, opakovaná tvorba jačmeňa sa imunologicky vyšetrujeme na indikáciu oftalmológa (vždy kultivácie, výsledky slzotvorby, zápalové ukazovatele, reumatické faktory k nahliadnutiu).

Ochorenia tráviaceho traktu na indikáciu gastroenterológa.  Imunologické vyšetrenie je súčasťou diferenciálnej diagnostiky a je pomocné vyšetrenie pri Crohnovej chorobe, celiakii, chronických hnačkovitých ochoreniach (nález gastroenterológa k nahliadnutiu).

Recidivujúca herpetická infekcia v čase kľudu na indikáciu dermatológa, gynekológa alebo infektológa. Jednoduchý  herpes lieči praktický lekár alebo pacient  sám podľa rád lekárnika voľnopredajnými prípravkami.  Rozsiahly herpes doprevádzaný aj celkovými príznakmi je vhodné indikovať v akútnom štádiu na vyšetrenie dermatológom, infektológom alebo gynekológom.

Reumatické ochorenia z indikácie reumatológa. Jedná sa o pacientov, kde imunosupresívna liečba navodzuje časté infekcie, zhoršuje sa priebeh reumatického ochorenia a podpora imunity by bola prínosom. Indikáciu určuje reumatológ. Na druhej strane liečba reumatických ochorení je založená na princípe imunosupresie – čiže tlmenia imunity, ktora je v prípade reumatických ochorení potrebná. Imunologické vyšetrenie preto u tejto skupiny pacientov neindikuje praktický lekár.

Uvedené informácie sú len návodom pre pacienta, aby aj sám porozmýšľal o svojom zdravotnom probléme a nezabudol uviesť dôležité veci. Je bežné, že pacient prichádza na vyšetrenie s nepostačujúcimi vlastnými informáciami a bez zdravotnej dokumentácie (tú by mohol praktický lekár poskytnúť v potrebnom rozsahu, doplnenú napr. aj kópiami). Pacient často absolvoval už veľa vyšetrení, ktorých výsledok má doma alebo ich zabudol zapožičať. Na druhej strane štúdium celoživotnej zdravotnej dokumentácie nie je cieľom imunologického vyšetrenia. Imunologické vyšetrenie nie je uniformné a je zvyčajne individuálne prispôsobené každému pacientovi. V komplikovanejšom prípade sa nejedná o jednu návštevu pacienta v ambulancii. Je na zvážení odosielajúceho lekára, aký rozsah a aké vyšetrenia zvolí k potvrdeniu svojej pracovnej diagnózy (podozrenia), ktoré odošle ako súčasť odporučenia na imunologické vyšetrenie. Vyššie uvedené vyšetrenia pri jednotlivých indikáciach sú len návodom a vhodnou pomôckou  pre pacienta, aby už prvé naše stretnutie mohlo mať jasnejšie smerovanie a výstupy.