Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Akútny stav

Pacient s astmatickým záchvatom v posledných 24 – 48 hodinách.

Akútny opuchový stav.

Pacient prepustený z nemocnice po alergickej reakcii.

Pacient po prekonanej  reakcii po uštipnutí osou alebo včelou.

Každý pacient označený za akútneho svojim ošetrujúcim lekárom.

Zhoršený pacient, kde nie je postačujúca liečba navrhnutá pred sezónou.

Akútne vyšetrenie nie je možné objednať na internete. 

Objednávky prijímame iba telefonicky !!!

Akútne vyšetrenia bez objednávky evidujeme počas prvej ordinačnej hodiny.

Pri život-ohrozujúcich alergických reakciách voľte privolanie RZP alebo choďte do najbližšej nemocnice.


Vyšetrenia akútnych pacientov organizujeme nasledovne:

Pacient prichádza na vyšetrenie na začiatku ordinačných hodín, ohlási sa u zdravotnej sestry a podá základné informácie. Podľa možností ambulancie a podľa závažnosti svojho zdravotného stavu bude zaradený na vyšetrenie. Informáciu o prítomnosti akútneho pacienta v čakárni vždy zdravotná sestra odovzdáva lekárovi.

Stavy s rýchlo sa zhoršujúcim astmatickým záchvatom, rýchle sa zhoršujúcim opuchom alebo zhoršujúcim sa kožným nálezom majú prednosť pred všetkými objednanými aj neobjednanými pacientmi.

Pri dlhšom čakaní na vyšetrenie nie je opodstatnené viniť zdravotnú sestru. V priebehu celej pracovnej doby prichádzajú pacienti postupne tak, ako boli objednaní.  každý pacient má zdravotné ťažkosti a pri určovaní poradia nerozlišujeme, kto je viac chorý.

Pacient si môže dohodnúť poskytnutie prednostnej zdravotnej starostlivosti alebo si dohodnúť nadštandardnú službu ošetrenia mimo ordinačných hodín (zvyčajne pred ordinačnými hodinami ráno). Službu si objednáva  jeden deň vopred.

Za indikáciu pre akútne vyšetrenie nového pacienta je zodpovedný odosielajúci ošetrujúci lekár a nie zdravotná sestra v našej ambulancii. Pacient prichádza na vyšetrenie najneskôr na druhý pracovný  deň od odporučenia.

K vyšetreniu je vhodné priniesť záznam záchrannej služby alebo záznam z ošetrenia na centrálnom príjme nemocnice, či prepúšťaciu správu.

Chýbanie liekov nie je akútny stav.

Akútne horúčnaté infekčné stavy nepatria do imuno-alergologickej ambulancie. Pacient prichádza na vyšetrenie alebo konzultáciu až po zvládnutí horúčnatého stavu a na základe odporúčania praktického lekára. Okrem toho má aj základné vyšetrenia (CRP–aj z rýchleho testu v ambulancii, kultivácie podľa aktuálnej potreby, krvný obraz a ďalšie podľa charakteru ochorenia). Zhoršenie stavu je vhodné prekonzultovať vopred telefonicky. Praktický lekár má možnosť konzultácie takéhto pacienta kedykoľvek.

Herpes (opar) je akútne infekčné ochorenie a patrí do ambulancie Infekčnej kliniky Kramáre alebo podľa lokalizácie  do dermatologickej, či gynekologickej ambulnacie . Bežný herpes na perách  lieči praktický lekár.

Všetky rozsiahle (aj akútne) kožné nálezy vyžadujú posúdenie kožným lekárom.

Počet vyšetrení v mesiaci obmedzujú zmluvy s poisťovňami (nie počet ordinačných hodín, ani neochota či preťaženosť lekára). Počet objednaných pacientov sa vždy približne rovná mesačnému limitu poisťovní, preto nehľadávajte dôvody na neopodstatnené akútne vyšetrenia.

Na druhej strane nepodceňujte svoje zdravotné ťažkosti, neodkladajte návštevu lekára do nejasnej budúcnosti a vyhľadajte lekársku starostlivosť včas a uvážene.

Radi by sme aj my uvítali možnosť uspokojiť potreby všetkých, ktorí majú o naše služby záujem bez zbytočne dlhej čakacej doby. Veríme, že sa toho v budúcnosti dočkáme.