Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

 Informácie pre dlhodobo sledovaných pacientov

Kontrolné vyšetrenia:

 • Kontrolné vyšetrenia sa plánujú v 3 – 12 mesačnom intervale podľa závažnosti ochorenia. Interval plánovanej kontroly Vám je vždy odporučený a zapísaný v lekárskej správe.
 • Ak sa dostavíte na kontrolné vyšetrenie v predpísanom intervale, nie je potrebné nové odporúčanie praktického lekára.
 • Ak sa na kontrolné vyšetrenie dostavíme po viac ako 2 rokoch ako bolo naplánované, budete potrebovať nové odporúčanie praktického lekára.
 • Pri svojom príchode sa ohláste  v recepcii alebo zdravotnej sestre. Ak nie je nikto v čakárni, nečakajte na otvorenie dverí
 • Pri vyšetrení nie je možná konzultácia ani dopisovanie liekov pre iných členov rodiny. V prípade záujmu využite balík rodinnej služby a rodinné termíny.
 • V našej ambulancii nie je možné „len“ dopisovanie liekov zdravotnou sestrou a bez vyšetrenia.
 • Pri vstupe do ambulancie si vypnite svoj mobilný telefón.
 • Pred vyšetrením v ambulancii si vyberte z úst žuvačku, nejedzte farebné ani mentolové cukríky. Významne to zmení zafarbenie sliznice ústnej dutiny.
 • Pri odchode z ambulancie si prekontrolujte zdravotný preukaz, všetky vrátené doklady, uistite sa, že máte správu lekárovi a všetky recepty.

Harmonogram vyšetrení:

Pondelok Možná rezervácia termínu
Utorok Vyšetrenia podľa poradia
Streda Možná rezervácia termínu
Štvrtok Možná rezervácia termínu
Piatok Vyšetrenia podľa poradia


Rezervácie termínu:

 • Rezervácie termínu sú súčasťou služieb recepcie.
 • Rezervácie sú možné osobne, telefonicky a online.
 • Ak chýbajú voľné termíny na internete, kontaktujte pracovníčku recepcie. Má k dispozícii ďalšie termíny, ktoré nie sú zverejnené na internte.
 • Ak svoje vyšetrenie spojíte s rezerváciou termínu, v rámci služieb Vám bude zaslaná SMS pripomienka vyšetrenia alebo mailová pripomienka 48 hodín pred vyšetrením.
 • Ak na vyšetrenie nemôžete prísť v dohodnutom termíne a máte rezerváciu termínu, zrušte svoju objednávku vo Vašom profile na internete a zadajte si novú objednávku alebo oznámte nám to aspoň 1 deň vopred, radi Vás preobjednáme. Vo Vašom termíne budeme môcť vyšetriť iného (napr. akútneho) pacienta. Za neodhlásenú rezerváciu budeme účtovať storno poplatok pri najbližšom vyšetrení. Aj odhlásenie sa v deň vyšetrenia je so storno poplatkom.
 • Je potrebné dbať na včasný príchod do ambulancie, oneskorených pacientov nečakáme. Oneskorený pacient si dohodne nový termín alebo bude zaradený medzi neobjednaných pacientov. Potom už dobu strávenú v čakárni nevieme predpovedať.
 • Čas vašej rezervácie je časom vášho príchodu do čakárne a nie absolútnou garanciou času vášho vyšetrenia. Môže sa stať, že vaše vyšetrenie bude neskôr, ako bolo naplánované. Dôvodom zdržania sú akútne stavy alebo predĺžené vyšetrenie predchádzajúceho pacienta, preto odporúčame na vyšetrenie si urobiť časovú rezervu. Našou snahou je, aby dĺžka strávená čakaním na vyšetrenie bolo minimálna. 

Online objednanie na www.mojlekar.eu: 

 

 • Zvolený čas vám priradí automaticky typ vyšetrenia. Vaše poznámky sa nám objavia až v deň vyšetrenia.
 • Celá hodina je určená pre nových pacientov a vyšetrenia s kožnými testami. Toto vyšetrenie vyžaduje dlhšiu časovú náročnosť.
 • Kontrolné vyšetrenia sú všetky ostatné termíny s časom xx:30 a xx:45. Teda o pol a o trištvrte.
 • Ak nie je v danom mesiaci voľné pre váš typ vyšetrenia, hľadajte v nasledujúcom mesiaci, určite nemeňte typy vyšetrení. Za nesprávnu objednávku vám budeme účtovať poplatok.
 • Ak náte pochybnosti o svojej online objednávke, neváhajte kontaktovať zdravotnú sestru.

Laboratórne vyšetrenie:

 • Na laboratórne vyšetrenie sa pacient objednáva u zdravotnej sestry
 • Objednávka laboratórneho vyšetrenie nie je spoplatnená
 • Výsledky neinterpretujeme telefonicky. Telefonicky vám iba zdravotná sestra overí, či sú všetky výsledky už v ambulancii.
 • Po výsledok z laboratórneho vyšetrenia prichádza pacient na základe rezervácie termínu alebo počas voľných dní.
 • V niektorých práípadoch posielame výsledky poštou. Táto služba je spoplatnená vopred pri odbere.

Predpis liekov:

 • Lieky sú predpísané pri vyšetrení na dobu potrebnú alebo pri dlhodobom používaní aspoň na obdobie maximálne 3 mesiacov. Potrebný kód lekára, názvy liekov a dávkovanie sú súčasťou správy pre praktického lekára. Všetky lieky medzi vyšetreniami dopisuje praktický lekár (maximálne však 6 mesiacov od poslednej návštevy).
 • Dopísať lieky bez vyšetrenia vám po uplynutí 6 mesiacov nie je možné ani v našej ambulancii.
 • Chýbajúce lieky nie sú dôvodom pre akútne vyšetrenie.
 • Lieky vám môže písať na recept iba lekár.
 • Pre dopisovanie liekov v našej ambulancii môžete využiť niektorú z našich služieb.Aj tu platia všeobecné nariadenia zdravotných poisťovní a obmedzenie na pol roka bez nutnosti vyšetrenia.

Lekárska správa:

 • Pacient správu odovzdá a uloží do svojej zdravotnej dokumentácie vedenej u praktického lekára ako celok.
 • Lekárksa správa slúži praktickému lekárovi o.i. na predpis liekov, kde je nutné odporúčanie.
 • Platnosť odporúčaní v lekárksej správe je 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby vám praktický lekár nemôže predpísať lieky na odporúčanie. Všetky tabletky na alergiu (antihistaminiká) môže praktický lekár písať voľne, nemajú žiadne obmedzenie na lekársku odbornosť.
 • Je vhodné, ak si pacient správu kompletne prečíta, prípadne si urobí jej kópiu. Odporúčania v správe sú totiž určené aj pacientovi, aby vedel ako ďalej bude pokračovať jeho liečba.

Akútne neplánované vyšetrenie:

 • Pri akútnom zhoršení stavu vypíšete v čakárni dotazník akútneho pacienta
 • O nutnosti bezprostredného vyšetrenia rozhoduje lekár
 • Pri postupnom zhoršovaní stavu využite voľné dni, kedy sú vyšetrenia voľne podľa poradia.
 • V ostatných dňoch Vás zaradíme na vyšetrenie medzi pacientov s rezerváciou, pričom pacienti s rezerváciou termínu majú prednosť.
 • Posledné ambulantné hodiny nie sú vhodné pre príchod akútneho pacienta.

Potvrdenia:

 • Na požiadanie Vám bezplatne potvrdíme priepustku zo zamestnania (školy). Na priepustke musí byť uvedené celé meno, iný ľubovolný identifikačný údaj (napr. rok narodenia) a dátum vyšetrenia. Je povinnosťou zamestnávateľa pri opustení pracoviska vám priepustku vypísať.
 • Doklad o návšteve lekára vypísaný v ambulancii, ako aj iné potvrdenia pre úrady a zamestnávateľov alebo školy platí pacient v priamej platbe.


Injekcie:

 • Pacienti na podanie injekcie sa ohlásia u zdravotnej sestry, posledná injekcia je podaná 30 minút pred koncom ambulantnej doby.
 • Po každej injekcii pacient ostáva v čakárni aspoň 30 minút a každú reakciu do 30 minút ihneď konzultuje s lekárom.
 • Injekcia bez prítomnosti lekára vám nemôže byť podaná.
 • Vakcíny sú podané len v prípade prítomnosti lekára aj zdravotnej sestry v ambulancii, preto si overte ich prítomnosť, hlavne pri dlhšom intervale injekcií.

Telefonovanie na číslo 64 77 43 16:

 • Telefonické informácie Vám poskytuje zdravotná sestra.
 • Telefonické konzultácie vo vyhradených hodinách sú súčasťou nadštandardných služieb a bude vám na dobu 1 roka sprístupnené telefónne číslo lekára .
 • Telefonické konzultácie s lekárom počas ambulantnej doby sú možné len v obmedzenom trvaní, len vo veľmi akútnych prípadoch, až po ukončení vyšetrenia pacienta prítomného v ambulancii. Neobviňujte zdravotnú sestru, ak na spojenie s lekárom čakáte dlhšie. Ani Vám sa nebude páčiť, ak Vaše vyšetrenie bude prerušované telefonickými konzultáciami s inými pacientmi.

Mailová komunikácia na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. :

 • Na vaše maily odpovedá zdravotná sestra.
 • Pre konzultácie s lekárom je potrebné dohodnúť si nadštandartnú službu a bude vám na dobu 1 roka poskytnutá mailová adresa lekára.

Ukončenie evidencie:

 • Ak sa pacient rozhodne z akéhokoľvek dôvodu pre zmenu lekára, pacient sám alebo nový lekár si vyžiada výpis z dokumentácie, ktorý mu bude pripravený do 7 dní a odoslaný do ambulancie. Podľa zákona nemôžeme vydať celú zdravotnú dokumentáciu pacientovi do rúk.
 • Po 3 rokoch od poslednej kontroly je všetka dokumentácia archivovaná a skladovaná podľa zákona, avšak už mimo priestorov ambulancie.

Cenník:

 

 • Cenník nadštandardných služieb a služieb nad rámec zdravotného poistenia je na nástenke alebo našej webovej stránke.