Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Nový harmonogram práce od 1. júla 2015

Od 1. júla 2015 v našej ambulancii nastáva zmena v harmonograme práce a ukončili sme objednávanie každého pacienta. Vychádzame v ústrety pacientom, ktorí sa nechceli alebo nemohli objednať, ako aj pacientom, ktorí chcú ponechať možnosť rezervácie termínu.

Pondelok
Možná rezervácia termínu
Utorok
Vyšetrenia podľa poradia
Streda
Možná rezervácia termínu
Štvrtok
Možná rezervácia termínu
Piatok
Vyšetrenia podľa poradia

Rezerváciu termínu sme spojili s ďalšími službami a tieto služby sú spoplatnené podľa cenníka. Rezervácia je možná telefonicky na čísle 64 77 43 16, najlepšie v čase 7:00 - 8:00 a 14:30 - 16:00. Termíny rezervácii sú zverejnené na internete a možno to urobiť online na www.mojlekar.eu. Všetky informácie spojené s vyšetrením Vám budú poslané na vami zvolenú mailovú adresu. Rozsah jednotlivých služieb je podrobne rozpísaný a zverejnený na nástenke a na našej stránke www.ciaa.sk.

Všetky ponúknuté služby sú na základe slobodného rozhodnutia pacienta a nemajú súvislosť s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

Vyšetrenie bez rezervácie sa odporúča plánovať na voľné dni, teda utorok a piatok. V dni, kedy sú robené aj rezervácie termínu je pravdepodobná dlhšia čakacia doba na vyšetrenie.