Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Hippokratova prísaha

Informácie

Prihlásenie

Ordinačné hodiny

 

Doplnkové ord.hodiny

Nutná rezervácia

Poistenci
Pauza Poistenci

Doplnkové ord. hodiny

Nutná rezervácia

Pondelok
  7:30-12:00

12:00-12:30
12:30-14:30

 
Utorok
  7:30-12:00
12:00-12:30
12:30-14:30
 
Streda
  7:30-12:00

12:00-12:30
12:30-14:30

 
Štvrtok
  10:30-12:00

12:00-12:30
12:30-16:00

 
Piatok
  7:30-13:00      

 

Zmluvné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union

 

Poistenec zdravotnej poisťovne má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia.

Samoplatcom je každý pacient, ktorý nie je zdravotne poistený v SR, dlžník na zdravotnom poistení alebo sa jedná o vyšetrenie na vlastnú žiadosť.

Rezervácie na vyšetrenia  sú v recepcii. Rezerváciu je možné urobiť osobne, telefonicky (tel.číslo 64774316) alebo online na internetovej stránke www.mojlekar.eu. Rezervácie sú súčasťou služieb recepcie a sú spoplatnené.

 

Pracovná doba ambulancie

Celková pracovná doba je 42,5 hodiny týždenne, denne od 7:00 do 15:30

Čas pre obednú pauzu je každý deň od 12:00 do 12:30.

Ordinačné hodiny pre pacientov sú 30 hodín týždenne, kedy je zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Pacient bude môcť po všetkých schváleniach v krátkej dobe ( asi február 2019) požiadať o vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín.  Vyšetrenia v doplnkových ordinačných hodinách nebudú hradené zdravotnou poisťovňou. Doplnkové ordinačné hodiny sú v pláne pred začiatkom bežnej ordinačnej doby a  po jej skončení.
Administratívna práca je 1 hodina denne.

Vymedzenie rajónu:

Naša ambulancia nemá presne vymedzený rajón, môže sa prihlásiť každý poistenec, ktorý bude dodržiavať harmonogram našej ambulancie. Vzhľadom k polohe a dostupnosti našej ambulancie odporúčame ju pre pacientov z rajónu Bratislava IV. a blízkeho okolia.