Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Ordinačné hodiny

  Samoplatci
MUDr. I. Salátová Kozlovská
Samoplatci
Doc. MUDr. D.Salát ,CSc.
Streda
15:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 10:00

Ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Pacient nemá nárok, aby poskytnutá zdravotná starostlivosť bola hradená z verejného zdravotného poistenia.

Odporúčanie rezerváciu termínu osobne alebo telefonicky.