Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Kožné testy

Kožné testySú základnou diagnostickou metódou v alergológii. Výpovedná hodnota výsledku testov je pri správnej indikácii a metodike vykonania testu veľmi vysoká a presná. Jedná sa o vpichové (prick ) testy  s predpokladaným zriedeným alergénom. Pri výbere alergénov sa vychádza z anamnestických a klinických  údajov pacienta. Počet testov pri jednom vyšetrení je 20 – 40 alergénov (zdravotná poisťovňa však uhradí maximálne 20). Roztok alergénu sa aplikuje na predlaktie ako kvapka a vpich sa prevedie lancetou so špeciálne upraveným hrotom. Hĺbka vpichu je 1-2 mm. Vpich je málo bolestivý a môže pripomínať pichnutie komárom. Na testovanie používame kvalitné, medzinárodne uznávané štandardizované diagnostické alergény Alyostal firmy Stallergenes a Soluprick firmy ALK-Abello.

Testy sa vykonávajú a hodnotia v období stabilizácie ochorenia celoročne. Mimo sezóny kvitnutia alergénnych rastlín sa testujú len peľové alergény. Štandartná sada testov  zahŕňa alergény jarných drevín (lieska, jelša, breza, hrab), tráv a jesenných burín (palina, ambrózia). Z celoročne sa vyskytujúcich alegénov sú to vzdušné plesne, zvieracia srsť(mačka, pes), perie z perín a roztoče. Súčasťou testov je použitie pozitívnej kontroly (histamín 1:1000) a negatívnej kontroly (fyziologický roztok).Testy je možné individuálne rozšíriť o alergény podľa povahy ochorenia a predpokladaného alergénu.

Touto metódou je možné štandartne testovať  inhalačné alergény (vdýchnuté dýchacími cestami), niektoré druhy potravín a hmyzie alergény (osí a včelí jed) .

Indikácie pre vyšetrenie:

diagnostika alergického ochorenia dýchacích ciest (alergická nádcha, priedušková astma na podklade alergie) a alergické ochorenia oka.

diagnostika liekovej alergie (len obmedzené prípady liekov vo forme vodných roztokov). Test nepatrí k štandardizovaným metódam a pripravuje sa prísne individuálne. Diagnostika sa robí často iba počas hospitalizácie.

diagnostika potravinovej alergie (len alergia na orechy, zeleninu, ovocie, ryby, múku, mlieko, vajcia, koreniny).Prípady netolerancie potravín, pseudoalergické reakcie, toxické reakcie a reakcie pri poruche trávenia a vstrebávania nie je možné vyšetrovať.

diagnostika alergie na poštipnutie hmyzom (osa, včela). Testy sa vykonávajú najskôr 6-10 týždňov od alergickej reakcie. Kožným testom predchádza laboratórne vyšetrenie hladiny špecifického IgE na osí a včelí jed. Výpovedná hodnota po rokoch je znížená.

Kontraindikácie:

akékoľvek závažné chronické ochorenie, ktoré nie je dostatočne stabilizované (vysoký tlak, cukrovka, stavy po infarkte myokardu, mozgovej mŕtvici a cievnej príhode menej ako 3 mesiace) a niektoré lieky pre tieto ochorenia (betablokátory).

závažné psychické problémy, prebiehajúci záchvat migrény, epilepsia.

tehotenstvo a obdobie kojenia.

akútne infekčné ochorenia s horúčkou a liečbou antibiotikami, stavy po operačných zákrokoch, nezhojené lôžko po vytrhnutí zuba. Odstup je 3-6 týždňov.

kožné testy sa nerobia u veľmi malých detí, možnosť testov sa zvažuje individuálne, všeobecne sa testuje od 5 rokov. Testovanie  starých ľudí je spojené s nízkou kožnou reakciou a mnohokrát je obmedzené pre iné chronické ochorenia a užívané lieky. Testy majú nižšiu výpovednú hodnotu, ako aj  inhalačná alergia sa predpokladá u nízkeho počtu prípadov.

nádorové ochorenia liečené chemoterapiou a rádioterapiou a krátko po nej.

liečba liekmi tlmiacimi imunitnú odpoveď (napr. Prednison)

Nežiadúce účinky a reakcie pacienta pri testovaní:

krátka minimálna bolesť v čase vpichnutia do kože.

svrbenie, začervenanie a opuch  v mieste vpichu, s maximom o 15 minút. Ústup je do 30-60 minút. Výnimočne sa začervenanie objaví po 12 hodinách večer.

krátkodobá nevoľnosť počas testovania u vysoko citlivých pacientov k akémukoľvek pichnutiu (predpokladané 1-2 prípady za rok).

vyvolanie miernej alergickej reakcie so svrbením pokožky, nádchou, kýchaním alebo, sťaženým dýchaním u astmatika (predpokladané 1-2 prípady za rok).

závažná alergická reakcia s celkovými príznakmi ako je pokles tlaku, tachykardia, kožná reakcia, astmatický záchvat, bolesť brucha a kolaps ( predpokladaných je 0-1 prípad za celé obdobie lekárovej praxe).

Kožné testy výsledok

Po skončení testov (hlavne pri veľkých reakciaách) je možná lokálna aplikácia Fenistil gelu alebo podanie zvyčajného lieku proti alergii, pri závažnejšej reakcii aj jednorazové podanie Prednisonu v dávke 20-40 mg.

Špeciálne upozornenie pred testami:

pacienti liečení antihistaminikami (liekmi proti alergii – Claritine, Loratadin, Aerius, Zyrtec, Xyzal, Cetirizin, Zodac, Alerid, Telfast,Fixit, Rupafin, Dithiaden, Prothasin a mnoho iných) musia túto liečbu prerušiť na dobu potrebnú, zvyčajne je to 7 - 10 dní. Prerušenie liečby musí byť  v čase, kedy sa nepredpokladá závažnejšie zhoršenie alergického ochorenia. Pacienti s bronchiálnou astmou musia byť v stabilizovanom stave.

pacienti s lokálnou liečbou pre atopický ekzém nesmú ošetrovať len kožu na predlaktí hormonálnymi krémami a masťami 10 dní.

pacienti s infekciou HIV a pacienti s chronickou hepatitídou typu B a C sú povinní na túto skutočnosť upozorniť.

testy nevykonávame u pacientov , ktorých doprevádzajú deti do 15 rokov.

na testy nie je potrebné byť nalačno a ani nie je potrebné prerušiť chronickú liečbu iných ochorení.

pred testami nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.

testy  neovplyvňujú schopnosť riadiť motorové vozidlá ani  pracovnú schopnosť.

Ak nie je možné tieto podmienky dodržať, volí sa iný diagnostický postup (zvyčajne krvné laboratórne testy).