Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Laboratórne vyšetrenie

Na laboratórne vyšetrenie pacient prichádza nalačno, ráno vypije (nemusí) 300 ml vody. Odber krvi sa robí len u objednaných pacientov

Evidencia pacientov je v stredu ráno o 07:00 hod. 

Poradie pacientov sa určuje podľa príchodu, čas na jedného pacienta nevieme predpovedať

Pri odbere nie je vhodná prítomnosť vašich malých detí v ambulancii

V čase, určenom na laboratórne odbery, nie je možné robiť objednávky vyšetrení, nevydávajú sa recepty, ani sa nepodávajú injekcie

Imunologické laboratórne vyšetrenie nie je vhodné v čase akútnych zápalových ochorení, počas užívania antibiotík, ani krátko po operačných zákrokoch. Časový odstup je individuálne upravený, zvyčajne je to 21 dní

Výsledky pacientom nevydávame do vlastných rúk, ani ich neinformujeme o výsledkoch telefonicky (ak nerozhodne lekár inak).Najskorší možný termín pre niektoré základné výsledky je 72 hodín. Kompletné výsledky očakávame zvyčajne do 14 dní. Výsledky so zhodnotením a návrhom ďalšieho postupu dostane pacient spracované formou lekárskej správy

Pri objednaní termínu na odber si pacient musí dohodnúť aj termín na zhodnotenie výsledkov. Termín zhodnotenia výsledkov mi môžete objednať v elektronickom objednávacom systéme, termín odberu si ale musíte dohodnúť telefonicky

Telefonická (len nevyhnutná a vopred dohovorená) konzultácia výsledkov je možná po skončení ambulantných hodín. Zdravotná sestra informuje pacienta len o prítomnosti výsledku v ambulancii, prípadne upraví termín návštevy u nás

Ak sa na odber pacient nedostaví bez ospravedlnenia, najbližší voľný termín je zvyčajne možný o 1 - 3 mesiace neskôr

Iné ako imunologické laboratórne vyšetrenia ( na žiadosť pacienta ) vykonáme len v priamej platbe podľa platných cenníkov laboratórií. K odberu môžeme však priložiť žiadanku iného lekára bez poplatku, ak nie je nutný iný odberový kontajner

Výsledky laboratórnych vyšetrení k prvému vyšetreniu nového pacienta nie sú na žiadosť imunológa. Sú súčasťou vyšetrenia praktického lekára, na základe ktorých indikoval odborné vyšetrenie. Zvyčajne sa jedná o rozsah vyšetrení zodpovedajúcich prevencii, alebo spektrum vyšetrení potrebných vykonať pri komplikáciách ochorení, pre ktoré pacient prichádza ku nám na vyšetrenie. Môžu byť súčasťou správy praktického lekára, s ktorou pacient prichádza na vyšetrenie alebo ako samostatná príloha. V tomto prípade výsledky budú zhodnotené u nás a vrátené späť lekárovi. Základné vyšetrenia (ak nie sú urobené) pred prvým vyšetrením urobíme aj na vlastnú žiadosť pacienta (ako samoplatcu) 7-10 dní pred vyšetrením v našej ambulancii

Poistenci EU musia k vyšetreniu priniesť kópiu zdravotného preukazu, ktorú dávame ako prílohu k žiadanke na laboratórne vyšetrenie.

V našej ambulancii používame jednorazový odberový uzavretý kontajnerový systém Sardstedt. Systém je vysoko bezpečný pre zdravotnícky personál počas odberu aj počas spracovania celej vzorky v laboratóriu, zároveň mimoriadne šetrný pre pacienta. Minimalizuje množstvo krvi pri odbere a znehodnotenie vzorky počas prevozu do laboratória.

K dezinefkcii sa používa prípravok CutaseptF. Roztok je bezfarebný, má minimálne alergénne vlastnosti. Po vpichu si každý pacient podrží na vyrovnanej hornej končatine tlakom tampón nad miestom vpichu, aby nedošlo k zatečeniu žilovej krvi do podkožia a nevytvoril sa hematóm. Tampón nad miesto vpichu sa prelepí leukoporom.

Prosíme všetkých pacientov, ktorí trpia chronickou hepatitídou typu B a C, ochorením AIDS alebo majú nariadenú karanténu pre infekčné ochorenie, aby informovali lekára o týchto okolnostiach ešte pred odberom krvi.