Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Spirometria

Je základná vyšetrovacia metóda internej medicíny na určenie pľúcnych funkcií a je určená na diagnostiku niektorých pľúcnych ochorení ako aj kontrolu účinnosti liečby. Je základnou metódou u bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby (CHOCHP). 

Určuje sa celková pľúcna kapacita (FVC), pľúcna kapacita za prvú sekundu (FEV1), vrcholový prietok (PEF) ako aj prietokové rýchlosti (MEF). Zo základného vyšetrenia dostáva lekár relatívne veľké množstvo informácii. 

Po inhalácii lieku s účinkom na rozšírenie priedušiek možno po 15 – 30 minútach merať opakovane všetky parametre a výsledný tzv. bronchodilatačný test potvrdí schopnosť priedušiek rýchlej odpovede na inhalačný liek. Výsledné namerané hodnoty sú závislé od veku pacienta, jeho výšky, hmotnosti , pohlavia a rasy. K vyšetreniu pre počítačové spracovanie výsledku je potrebné tieto údaje zadať. Medzinárodnými odbornými spoločnosťami sa definovala norma pre každého pacienta Výsledok je prepočítaný ako % normálnych hodnôt a je vždy aktuálnym obrazom o funkcii dýchacích ciest v danom čase( neodráža čo bolo včera, či pred týždňom ani čo bude zajtra ). Vyšetrením nie je možné  predpovedať blížiace sa zhoršenie.

Príprava na vyšetrenie:

15 minút pred vyšetrením má byť pacient v kľude

2 hodiny pred vyšetrením by nemal fajčiť, piť kávu, ani mať veľký fyzický výkon

6 hodín pred vyšetrením by sa nemal inhalovať záchranný liek na rozširovanie priedušiek (ak to zdravotný stav vyžaduje, nie je žiadne obmedzenie)

Pri vyšetrení sa lekár informuje o hodine poslednej dávky inhalačného lieku, ktorý pacient užíva pravidelne. Pacient by mal informovať aj o ostatných užívaných liekoch

Pri pravidelných kontrolách by vyšetrenie malo byť robené približne v rovnakom čase a za rovnakých podmienok. Niektorý pacient je upozornený na vynechanie aj pravidelných liekov ráno a svoj inhalátor si prinesie so sebou.

Vyšetrenie:

Pacientovi sa znemožní dýchanie nosom štipcom na nos. Pacient drží prístroj svojimi rukami. Papierový jednorazový náustok (na požiadanie aj špeciálny s protiinfekčnými filtrami) si vloží primerane hlboko do úst medzi zuby a riadne ho uchytí okolo perami (žiadny únik vzduchu mimo prístroj). Nie je potrebné vyberať umelý chrup. Pacient je vyzvaný k pomalému a pokojnému dýchaniu s normálnym nádychom aj normálnym výdychom. Pacient je následne vyzvaný k hlbokému nádychu, krátkemu zadržaniu dychu a prudkému výdychu celého objemu s maximálnym úsilím. Výdych trvá aspoň 6 sekúnd. Celý manéver sa opakuje 3x. Počítačovo je výsledok spracovaný, počítač vyhodnotí a zobrazí najlepšie hodnoty.

Bezpečnosť pacienta:

Vyšetrenie je bezbolestné, plne bezpečné, nezaťažuje pacienta, je rýchle a spoľahlivé. Možno ho robiť priamo v ambulancii počas vyšetrenia. Vyšetrenie je možné vykonať aj u spolupracujúceho malého dieťaťa od 4 rokov.

Kontraindikácie vyšetrenia a nežiadúce reakcie:

Celkovo zlý stav pacienta  s výraznými dýchacími ťažkosťami. U závažných pacientov s astmou sa vyšetrením môže vyvolať zhoršenie ochorenia. Opakovanými hlbokým dýchaním sa môže vyvolať závrať, hučanie v ušiach, mravenčenie končatín ako pri hyperventilačných stavoch. Stav je krátkodobý ( niekoľko sekúnd ) a spontánne ustupuje. Pri bronchodilatačnom teste sa môžu prejaviť nežiadúce účinky inhalovaného lieku zrýchlenou srdcovou frekvenciou a bolesťou za hrudnou kosťou.

Výsledok z merania:

normálny nález, ľahké zúženie predušiek, stredne ťažké zúženie priedušiek, ťažké zúženie priedušiek.